A proHáló – szellemi műhely, ahová jó tartozni!

A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai - regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben - szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.

 

A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.

 

Célja:

  • A civil szférán belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítés, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló nonprofit szektor kialakulásához, dinamikus fejlődéséhez
  • Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, és megvalósítása
  • Az önszerveződések bátorítása, a civil közösségek létrejöttének elősegítése és a működésükhöz szükséges információk biztosítása
  • Szektorok közötti együttműködés generálása, különös tekintettel a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra
  • Olyan partneri együttműködések kialakítása, amelyben a programok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proHáló hálózat és hosszú távon, működőképes marad

Stratégiai céljaink 2012-2013:

1. A proHáló hálózat szolgáltató-fejlesztő tevékenységének fejlesztése a magyarországi nonprofit szektorban.

2. A proHáló megerősítése egy nemzetközi kapcsolatrendszer és együttműködés által, azzal a céllal, hogy tanuljunk egymástól, tapasztalatokat cseréljünk és közösen újabb erőforrásokat, tudjunk mozgósítani a hálózati törekvések megvalósításához.

3. A hálózati belső együttműködési formáinak fenntartása, és minőségi fejlesztése

 

Működési struktúránk:

proHáló országos hálózat nem bejegyzett, de írásban rögzített szabályok szerint működik.

A Hálózati Találkozó a proHáló legmagasabb szintű döntést hozó testülete, amelyet félévente hívunk össze. A munkát koordinálja, és a döntéseket előkészíti a Hálózati Tanács, amelynek tagjai a munkacsoportok vezetői, és a hálózat elnöke.

A projektek előkészítése a munkacsoportok - nemzetközi, helyi fejlesztési, képzési, marketing - feladata. Minden hálózati tagtól elvárás, hogy legalább egy munkacsoportban munkát végezzen. A munkacsoportok legalább félévente személyesen találkoznak, ezen túl írásban - levelezőlistájukon – tervezik meg feladataikat. 

 

Közösen megalkotott és elfogadott dokumentumaink, amelyek együttműködésünket meghatározzák: Működési Alapelvek (2005, módosítás: 2007, 2009, 2010), Tudástár (2008), A proHáló értékelési, monitoring és kontrolling rendszere (2009) Arculati útmutató (2009) Hálózati Erőforrás Alap (2012)

 

Legsikeresebb projektjeink:

Nonprofit szolgáltató szervezetek felmérése, 2003-2004.

Civil Műhely sorozat, öt megyében, 2005.

Fókuszban a Hálózatok konferencia sorozat Magyarország hét régiójában, 2007.

Nemzetközi kapcsolatépítést elősegítő konferenciák Egerben, Gyulán 2007, 2008, 2009. Tanulmányutak: Lengyelország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Erdély, Prága (2006-2011)

Közösségi munka - hálózati önképző program, 2008.

A Hálózatfejlesztés - az együttműködés művészete képzés akkreditálása, megvalósítása a tagok és a hálózat szintjén- 2009-2010

Fókuszban a hálózatok konferenciák Erdélyben és Szlovákiában, 2009.

„Közösségi Házban közösségként” közösségfejlesztő projekt Pécsett, 2009.

Nonprofit Címtár- együttműködések a harmadik szektorban adatbázis folyamatos gondozása, működtetése- 2010

Fókuszban a szervezetfejlesztés - régiós konferenicasorozat  2011

Fókuszban a Civil Törvény - régiós konferenciasorozat  2012

 

Kiadványaink, amelyben tapasztalatainkat közreadtuk:

proHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért, Debrecen- Kecskemét, 2005.

proHáló - Civil Műhely kötetek 1. – Kistérségi fejlesztések, Békéscsaba-Debrecen, 2006.

proHáló - Civil Műhely kötetek 2. – Hálózatfejlesztés, Debrecen-Pécs, 2008.

proHáló - Civil Műhely kötetek 3. - Nonprofit Címtár – Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban, Debrecen-Pécs, 2009.

proHáló – Civil Műhely kötetek 4. Nonprofit marketing, Pécs –Veszprém, Debrecen 2010.

proHáló - Hét év hálózatban, magyar-angol nyelven Pécs-Debrecen, 2010.

proHáló- Működési dokumentumok, Eger, 2011.

 

pHÉrték - a hálózat időszaki kiadványa, 2007 decembere óta évente két alkalommal jelenik meg.

 

Tevékenységünket támogatják: Charles Stewart Mott Alapítvány (2003-2010), Nemzeti Civil Alapprogram, és a tagszervezeteink.