Nonprofit Címtár - 3. Civil Műhely kötet - AJÁNLÁS

„A szolidaritás a társadalmi élet alapfeltétele. Valóban, egy olyan társadalom, melynek tagjait nem kapcsolná egymáshoz valamilyen tartós és szilárd kötelék, egy halom laza porhoz hasonlítana, amelyet a legkisebb szél is szétszórna a négy égtáj felé.”
E. Durkheim

Kedves Olvasó!
Örömmel nyújtjuk át Önnek hálózatunk legújabb kiadványát.
A proHáló tagszervezetei a mindennapi munkájuk során arra törekszenek, hogy a nonproft szervezetek igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, illetve azt fejlesztő igényes szolgáltató programokat tervezzenek és valósítsanak meg.
Címtárunkban azokat a működési formákat (civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) gyűjtöttük össze, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, és amelyek meghatározó katalizátorai a szervezetek közötti kapcsolatoknak. A célunk a területi együttműködés tapasztalatainak megosztása, közreadása volt. Egyúttal arra is szeretnénk
ráirányítani a fgyelmet, hogy a civil szerveztek szakmai partnerségei mellett, milyen fontos szerepe van a területi alapú együttműködéseknek.
Kiadványunk szervesen illeszkedik eddigi kezdeményezéseinkhez, amelyeknek fókuszában a civil szektoron belüli együttműködés jó példáinak bemutatása, kezdeményezések bátorítása állt. Így a megyei szintű civil szolgáltató szervezetek feltérképezése, a Fókuszban a hálózatok konferenciasorozat hét régióban és nemzetközi résztvevőkkel, kiadványok megjelentetése a kistérségi és hálózatfejlesztő munkákról. 
A kötetben bemutatott szervezeti formák sokszínűek, újszerűek, úgy a célokban, mint a tevékenységben, és a nyújtott szolgáltatásokban. A kiadvány megjelentetésével a célunk a további együttműködések kialakulásának bátorítása, és a területi együttműködésekben rejlő lehetőségek bemutatása áll. Reméljük, hogy általa sokan találnak majd együttműködő partnerre és segítőtársra.
Adatgyűjtésünk nem teljes, hiszen elsősorban tagszervezeteink kapcsolatrendszerében fellelhető szerveződéseket mutatjuk be. Tervünk az, hogy portálunkon adatbázis formájában is közreadjuk a kiadvány tartalmát, így általunk nem ismert formák is lehetőséget kaphatnak a bemutatkozásra, és az abban már szereplők adatai is folyamatosan frissíthetővé válnak.
Köszönjük a kiadványban bemutatkozóknak, hogy megosztották velünk a tevékenységükkel kapcsolatos információkat.
Kívánjuk, használják kapcsolatok építésére, tapasztalatok gyűjtésére a
kiadványunkat!
Groskáné Piránszki Irén
<< vissza a Nonprofit Címtárhoz