Pályázási lehetőség Civileknek!

Cím: Civil és CivilNET Díjcsomag, 2013
Kiíró: Magyar Telekom Nyrt.
Határidő: 2013. 03. 14.
Pályázhat: civil szervezetek
-------------------------
Civil és CivilNET Díjcsomag, 2013
A Telekom által a civil szervezetek támogatására létrehozott Civil és
CivilNET díjcsomagok  2013. első féléves pályázata elindult.
A civil szervezetek sokat tesznek azért, hogy a mindennapok élhetőbbek, a
holnap könnyebb legyen - a Telekom ezért fontos feladatának tekinti, hogy a
maga eszközeivel támogassa őket. Ezért hozta létre a közhasznú társaságok
telefon-és internethasználatát segítő Civil és CivilNET díjcsomagokat,
melyeket pályázat útján nyerhetnek el az egyes szervezetek - ezúttal a 2013
első féléves pályázat során.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a beérkezett pályázatokat a Telekom
fenntarthatósági kezdeményezése, a hello holnap! a Kuratóriuma értékeli, és
választja ki közülük a nyerteseket.
Figyelem!
Jelen pályázaton a 2012 második félévi pályázaton nyertes szervezetek nem
indulhatnak. Számukra 2013 második félévében hirdetünk pályázatot.
Civil Díjcsomag
A Civil Díjcsomaggal az országon belül kezdeményezett vezetékes távközlési
szolgáltatás havi díj nélkül, 500 perc forgalmi díjmentességgel és
kapcsolási díj nélkül használható. Emellett az 500 perc feletti forgalom
díjazása átlagosan 30% forgalmi díjkedvezményt biztosít az alapcsomaghoz
(Bázis) képest. A szervezetek az így megtakarított összeget olyan célokra
tudják fordítani, melyek a rászorulók javát szolgálják.
A Civil Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda hello holnap!
Kuratórium. A pályázat feltételei közé tartozik, hogy a szervezet
közhasznúsági fokozatát igazolni tudja, a díjcsomagra kijelölt telefonvonal
a szervezet nevén működjön és ne legyen díjtartozása a Telekom felé. A
Civil Díjcsomag kizárólag a Telekom szolgáltatási területén, csak analóg és
ISDN2 telefonvonalon érhető el.
CivilNET internetes díjcsomag
A Civil Díjcsomag mellett a közhasznú szervezetek pályázhatnak a belépési
és havi díj nélküli internetszolgáltatást biztosító CivilNET internetes
díjcsomagra is. A CivilNET díjcsomagra a Civil díjcsomaggal együtt lehet
pályázni, az internetszolgáltatás a megadott fővonalon működik, a Civil
díjcsomaggal együtt. A pályázati adatlapon kérjük megjelölni, hogy a
CivilNET internetes díjcsomagra is kíván-e pályázni a szervezet!
A CivilNET Díjcsomagot egy évre, pályázati úton ítéli oda a hello holnap!
Kuratórium, a Civil Díjcsomaggal együtt. A CivilNET Díjcsomag kizárólag a
Telekom szolgáltatási területén, a Civil Díjcsomaggal együtt érhető el.
A pályázat feltételei, tartalma
A Civil Díjcsomag, illetve a CivilNET Díjcsomag pályázati anyagának
tartalma:
- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- az alapító okirat vagy alapszabály másolata
- közhasznúságot igazoló bírósági bejegyző végzés közjegyző által
hitelesített másolata
Kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyeknek a Magyar Telekom
Nyrt.-vel szemben lejárt kötelezettségeik nincsenek.
Kérjük, hogy feltétlenül jelöljék meg azt a fővonalat, amelyre a Civil
Díjcsomagot, illetve a Civil és CivilNET díjcsomagot együttesen igénybe
szeretnék venni!
A pályázni a pályázati adatlap és a fent jelölt mellékletek benyújtásával
lehet.
A pályázatok beérkezési határideje 2013. március 14.
hello holnap! Kuratórium
1541 Budapest
http://www.telekom.hu