Helyi civil érdekérvényesítés képzés

Azoknak ajánljuk az alábbi képzési lehetőséget, akik alaptevékenységei között van a környezet-, természet-, állatvédelmi, terület-, vidék- vagy településfejlesztési tevékenység.
 
A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Budapesten, Veszprémben, Miskolcon, Győrött és Szegeden képzést szervez civil szervezetek számára az érdekérvényesítési készségek fejlesztése érdekében.
 
Sokszor és sokan döntenek olyan fontos ügyekben, amelyek érintik civil szervezeteink szakmai céljait, szervezeti életét. Polgármesterek, önkormányzati képviselők, az önkormányzat dolgozói, hatóságok képviselői, vállalati döntéshozók, pályázati lebonyolítók döntései meghatározhatják munkánk eredményességét. A civil szervezeti aktivisták sok esetben elveszve érzik magukat, amikor befolyásolni kell a fenti döntéshozókat és nem találják a leghatékonyabb cselekvési irányt.
 
Képzésünk segítséget nyújt a helyi, megyei szinten tevékenykedő civileknek, hogy rendszerben tudják szemlélni az érdekérvényesítési és döntésbefolyásolási feladatokat, hogy elsajátítsák a hatékony lobbizás eszközrendszerét. A képzésen résztvevők egy helyi érdekérvényesítésről szóló segédletet is kézhez kapnak.
 
A képzést Farkas István és Horváth Kinga, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért trénerei tartják.
 
A képzések helyi szervezői, ideje, helye, illetve a jelentkezési címek:
 
Budapest - NIOK Alapítvány:
Február 13. szerda, 10-17 óra; NIOK iroda; XII. kerület Maros u. 23.
Simor Eszter, e.simor@niok.hu
 
Veszprém - Csalán Egyesület:
Február 15. péntek, 9-17 óra, Csalán Iroda, Rákóczi Ferenc utca 3.
Győri Judit, titkarsag@csalan.hu, Tel: 88/578-390
 
Miskolc – Ökológiai Intézet Alapítvány:
Február 26. kedd, 9-16 óra, Civil Információs Centrum (Nyilas Misi Ház), Kossuth u. 15.
Nagyhajú Nóra, ecolinst@kothalo.hu, Tel: 46/505-077
 
Győr – Reflex Egyesület:
Február 28. csütörtök, 10-17 óra, Kristály étterem, Bartók u. 9.
Lajtmann Csaba, lajtmann@gmail.com, Tel: 30/232-66-58
 
Szeged – CSEMETE Egyesület:
Március 7. csütörtök, 10-17 óra, SZTE Tudáskapu Interaktív Természetismereti Tudástár, Boldogasszony sgt. 6.
Bojtos Ferenc, csemete@csemete.com, Tel: 62/424-392
 
A képzést olyan civil szervezeteknek szervezzük, amelyek tevékenységeik során környezet-, természet-, állatvédelmi, terület-, vidék- vagy településfejlesztési kérdésekkel is foglalkoznak.
 
További általános információ: Horváth Kinga, TFF, kinga.horvath@freemail.hu, 70/340-8965
 
 
A képzést a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatja.
Helyi civil érdekérvényesítés képzés
Jelentkezési lap
 
 
Melyik városban levő képzésre jelentkezik? ................................................................................
 
A jelentkező neve: .......................................................................................................................
Telefonszám(ok):...........................................................................................................................
Email:............................................................................................................................................
 
A civil szervezet neve:..................................................................................................................
Székhelye:.....................................................................................................................................
Weblap:.........................................................................................................................................
 
Mi a jelentkező feladata, beosztása a civil szervezetben?.............................................................
......................................................................................................................................................
Mióta aktív a civil szférában?.......................................................................................................
Írjon pár sorban egy emlékezetesebb érdekérvényesítési feladatáról:...........................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Milyen aktuális érdekérvényesítési, döntésbefolyásolási feladata van a szervezetnek, amelyhez segítséget kér a képzésen?......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Kérjük, töltsék ki a jelentkezési lapot és juttassák el a megjelölt kapcsolattartónak!
 
 
A képzést a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatja.
Helyi civil érdekérvényesítés képzés
Tematika
 
A képzés témája:   Helyi civil érdekérvényesítés
Résztvevők:          Helyi, megyei szinten, környezeti ügyekkel (is) foglalkozó civil szervezetek aktivistái, munkatársai
A képzés célja:      - A hatékony civil érdekérvényesítés szemléletének megértetése,
                              - Érdekérvényesítési készségek fejlesztése
                              - Konkrét civil érdekérvényesítési stratégiák kidolgozása aktuális helyi ügyekre
 
Bevezetés
            Bemutatkozás,
A képzés céljai; egyéni célok, erősségek,
Helyi problémagyűjtés
 
A helyi érdekérvényesítés, mint érdekkonfliktus megoldása
            Konfliktuskezelés alapjai,
Helyi döntéshozók, motivációk,
A civil szervezetek szerepe
 
Kampánystratégia tervezés elmélet
Kampánystratégia előadás
 
Kampánystratégia tervezés gyakorlat
Kiscsoportok formálása, aktuális ügyekben stratégiakészítés
            Plenáris megbeszélés, stratégiai tervek értékelése
 
Asszertivitás
            Az asszertív önérvényesítés elmélete
            Gyakorlat
 
Tárgyalástechnika elmélet
Szelíd és kemény tárgyalás - előadás és megbeszélés
 
Tárgyalástechnikai gyakorlat
            Csoportos gyakorlat helyi konkrét példákra építve
 
Összefoglalás, zárás
 
 
A képzést a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatja.