Elszármazottak találkoztak Nyírmártonfalván

 
Bizonyára sokan álmodunk mostanában arról, hogy szeretett falunkban járunk, rég nem látott ismerősökkel találkozunk, emlékeket idézünk.
 
Az álom, egy csodaszép nap folytatása, hiszen október 30-án részesei lehettünk a Nyírmártonfalváról elszármazottak találkozójának.
 
Tizenegy óra körül sorra érkeztünk a Művelődési Házba. Kíváncsi izgalommal fürkésztük egymás tekintetét: Tudod, hogy ki vagyok? Megismersz? Legalább 30 éve nem láttalak!
 
Egyszer csak megszólalt a zene „Ezt a földet választottad, ezt a napot úgy akartad”, közben gondosan válogatott, megsárgult fotók diái villantak fel, idézve a múltat, a munka és közösségi élet alkalmait, a régi épületeket, egészen napjainkig. A beszédes csend, ezzel a kifejezéssel jellemezhető az, ami a látottak után következett. Annyira szívszorító és emelkedett volt az a néhány másodperc, hogy még a tapsot sem éreztük elegendőnek elismerésünk kifejezésére.
 
Érzékelhető volt meghatódottságunk akkor is, amikor Kövér Mihály Csaba polgármester úr közvetlen hangú köszöntőjében elmondta, hogy régi vágy vált valóra a találkozó megszervezésével. A lakosság közreműködésével igyekeztek felkutatni és hazahívni mindazokat, akik itt születtek, vagy akik életük egy szakaszában a falu lakói voltak. A szándékuk az, hogy hagyományteremtő céllal lehetőséget adjanak az elszármazottaknak a találkozásra, a településhez tartozás erősítésére.
 
Érdeklődéssel figyeltük a kulturális műsort, majd a közös ebéd után újra alkalom nyílt a beszélgetésre.
 
Emlékezetes pillanatként őrzöm, amikor Dr. Gyarmathy Kálmán a faluhoz való kötődéséről vallott, majd Dr. Kálmánchey Albert arról szólt mit tehetünk a jelenben múltunk értékeinek felkutatásában és mentésében.
 
Kora délután sétára elindultunk. Megnéztük a felújított könyvtárat, áhítattal időztünk a görög katolikus és a református templomban. Soroltuk emlékeinket a régi iskola tantermeiben és rácsodálkoztunk az új épületekre. Megnéztük a Falumúzeum és a helyi kézművesek kiállítását. Közben elismeréssel nyugtáztuk a település fejlődését!
 
Köszönet – a következő évi találkozás reményében - Polgármester Úrnak, az Önkormányzat képviselő testületének, a műsorban fellépőknek, a szervezőknek, a támogatóknak, a felejthetetlen, otthon töltött napért! 
 
Groskáné Piránszki Irén