Közlemény NCA módosítási kérelmek 2011. október 31.

Tisztelt Pályázó!

Dr. Hidas János, a Wekerle Sándor Alapkezelő főigazgatója 2011. augusztus 31.-i levelében tájékoztatta az NCA-pályázókat arról, hogy az NCAtv Vhr módosítása nyomán az NCA támogatások beszámolási kötelezettségének határideje, azzal együtt a támogatási  időszak befejező dátuma 2011. szeptember 30.-ról 2011. október 31.-re módosult.

A Wekerle Sándor Alapkezelő 2011. szeptember 29-én kiküldött tájékoztató levelében szerepelt, hogy amennyiben a pályázó a pályázatban megjelölt megvalósítási időszakot is módosítani kívánja, arra vonatkozóan módosítási kérelmet kell benyújtania.

Tisztelettel tájékoztatjuk a pályázókat arról, hogy a módosítás lehetősége a jogszabály erejénél fogva valamennyi pályázó számára adott,  ahhoz azonban, hogy a pályázó a lehetőséggel élni tudjon, a módosítási szándékot a pályázónak módosítási kérelem formájában az Alapkezelő felé jeleznie szükséges.

Elektronikus pályázat esetén:
Tisztelettel kérjük ezért, hogy amennyiben a lehetőséggel élni szeretne, szíveskedjen pályázatára vonatkozóan az EPER-rendszerben  a  "Projektadatok" menüpontban, a "Projekt vége" adatszolgáltatásban a 2011. október 31. határidőt mielőbb, de legkésőbb 2011. október 31.-ig megjelölni, azaz erre irányulóan mielőbb, de legkésőbb 2011. október 31.-ig módosítási kérelemmel élni. Az Alapkezelő ennek megléte esetén tudja az Ön pályázata esetében a lehetőséget érvényesíteni.
Szakmai (CIV, NK, DP) pályázatok esetében, a fentieken túl, amennyiben a program/rendezvény konkrét megvalósulásának kezdő/befejező időpontja is módosul, úgy kérjük, hogy a "Program adatai" oldalon is szíveskedjen módosítani a dátumokat.

Papír alapú pályázat esetén:
Tisztelettel kérjük ezért, hogy amennyiben a lehetőséggel élni szeretne, szíveskedjen pályázatára vonatkozóan a 2011. október 31. határidőre irányulóan mielőbb, de legkésőbb 2011. október 31.-ig a határidő módosítására irányuló módosítási kérelmet benyújtani az Alapkezelő címére. Az Alapkezelő ennek megléte esetén tudja az Ön pályázata esetében a lehetőséget érvényesíteni.

Valamennyi pályázatra vonatkozóan:
A pályázati beszámolóval kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy az elszámolási határidő 2011. október 31.-re történő módosítása esetén a pénzügyi elszámolás részeként a legkésőbb 2011. október 31.-i keltezésű pénzügyi dokumentumokat tudjuk elfogadni.
Amennyiben a határidő módosítására a fentebb jelzettek szerint a pályázó részéről nem kerül sor, a pénzügyi dokumentumok keltezése nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződésben szereplő támogatási időszak utolsó napja.
Az elszámolás EPER-rendszerben történő feltöltésére, valamint a postai úton történő beküldésére a munkaszüneti napok miatt legkésőbb 2011. november 2-án van lehetőség.

További eredményes munkálkodás kívánva, tisztelettel:
Sass Gyula Levente
programigazgató