Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa közleménye

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a 2011. évi NCA támogatások elszámolásával kapcsolatban az alábbi változás lépett érvénybe.
 
A Tanács 268/2010. (2010. november 10.) határozatával elfogadott A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2011-től érvényes támogatási elveiben szereplő, elszámolásokhoz kapcsolódó KÜLÖNÖS SZABÁLYOK közül, a jogszabályoknak megfelelően hatályát vesztette a következő rész:
„Elszámoláskor nem kell benyújtani, legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 20%-ának mértékéig az egyenként tízezer forint bruttó összeget meg nem haladó támogatás tartalmú számviteli bizonylatok, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok másolatát. Ez a rendelkezés nem érinti az eredeti számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, dokumentumok záradékolási, nyilvántartási és megőrzési kötelezettségét.
 
A fentieknek megfelelően az „Útmutató a Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című dokumentum módosult. A korábbi 3.4.3. „10.000 Ft bruttó összeget meg nem haladó támogatás tartalmú számviteli bizonylatok” című fejezet törlésre került, tekintettel arra, hogy a korábbi, könnyítést engedő jogszabályrész már nem hatályos. Ennek megfelelően a fejezethez kapcsolódó információk is törlésre kerültek a 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 4.3, 4.4 és 9. fejezetekben.
 
A fentiek értelmében a 2011. évi NCA támogatások elszámolása során az összes bizonylatot – az elszámolási szabályoknak megfelelően - be kell küldeniük a kedvezményezetteknek.
 
Dr. Csizmadia László
elnök
NCA Tanácsa