Az önkéntesség és az összefogás szép példája

A hét végén befejeződött a civil hét és kavalkád Salgótarjánban, de az utolsó napok még érdekes és hasznos programok sorát kínálta. S ahogy a városban hagyománya van a civil hétnek, úgy annak is, hogy a hét egy napja a szakmai konferenciáké, az éppen aktuális, a civil szervezeteket érintő kérdésekről. Most a József Attila Művelődési és Konferencia-központ konferenciatermében – az EU elnökség tapasztalatairól, tanulságairól, lehetőségekről és az önkéntes munka fontosságáról volt szó, különös tekintettel a fogyatékkal élők integrációjára.
EU elnökség és programok
 
Barthel Rúzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány igazgatója elmondta, hogy az EU magyar elnökségéhez sokféle rendezvény, program kapcsolódott és erre még most is van lehetőség. Az elmúlt évben Nemzeti Koordinációs Testület alakult, az uniós elnökség munkájának, Magyarország Nemzeti Programjának kialakítására. Szólt arról a konferenciáról, amelyet a Külügyminisztérium tartott az elnökséghez kapcsolódó pályázati lehetőségekről, az elmúlt évben. A programokhoz 243 civil szervezet kapcsolódott és 41 nyert összesen 150 millió forintot. De a soros elnökséghez több NCA pályázat is kötődött. Az alapítvány rendezte meg azt a nemzetközi konferenciát – a III. Európai Civil Napokat – amely az elnökség programjának része volt és amelyen 400 civil szervezet vett részt, 250 különböző európai országokból. A konferencia témái között szerepelt többek között az önkéntesség és az élethosszig tartó tanulás. Mint mondotta, több európai országnak van már önkéntes stratégiája. Készülőben van a magyar is, amely középtávon 10 évre határozza meg az önkéntesség feladatait.
Barabás Miklós, az Európa Ház Alapítvány igazgatója a magyar elnökség tevékenységét hasznosnak mondta. Az ország és benne a civilek összességében jól vizsgázott. Tágabbra nyitotta a világra nyíló ablakot és a magyar elnökség ideje alatt fontos stratégiákat fogadtak el, így a roma társadalom felemelkedésének, integrációjának útját, módját. Tovább vitt olyan európai értékeket, mint az emberi méltóság, a szolidaritás, a demokrácia, a kisebbségek védelme. Az már a civil szervezeteken múlik, hogyan tud sáfárkodni a tapasztalatokkal, a tanulságokkal. Hogyan váltja ezeket „aprópénzre”, hogyan használja ki a pályázati lehetőségeket. Fontosnak mondta az előadó a nyelvtanulást, a nyelvismeretet. A következő év az aktív időskor és a generációk párbeszédének éve lesz. Ez azt is jelenti, hogy az idős emberek is tanulhatnak nyelveket, utazhatnak, új ismereteket gyűjthetnek, kapcsolatokat építhetnek.
Az előadásokat követően egyfajta párbeszéd alakult ki a magyar elnökség hasznáról, tanulságairól, a civil törvény hatásáról, a civil szervezetek lehetőségeiről. Az előadók válaszaikban arról szóltak, Magyarországon 60 ezer bejegyzett civil szervezet van, s egy részük nem végez érdemi tevékenységet. A törvényhez több száz észrevétel, javaslat érkezett, amelyek közül próbálják a konkrét, a civil többség számára hasznosakat érvényesíteni. Az is elhangzott, igaz a civilek ma nincsenek olyan helyzetbe, hogy forrásokat fordítsanak a képzésre, a pályázatokra. De a tudás olyan érték, amelynek ára van.
Kárpáti Árpád a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének alelnöke vetítőképes előadásában – nyelvtolmács segítségével – az önkéntes munka fontosságát erősítette, a siketek és nagyothallók integrációjában. A szövetség megalakulása óta önkéntesekkel dolgoznak, rendezvényeiket is önkéntes munkások segítik. Nélkülük a szövetség és szervezeteik tevékenysége lehetetlenné válna. Eddig azt a gyakorlatot követték, hogy ösztönösen választották ki önkénteseiket. A továbbiakban koncepciózusan teszik ezt. Megismertette a résztvevőket hazai és nemzetközi rendezvényeikkel, a világnapok megrendezésével, konferenciákkal és a Jel-TV internetes csatornájukkal, amely információkat juttat el a társaknak és mindazoknak, akiket érdekel a szövetségben, a szervezetekben folyó élet. Van sportegyesületük 100 sportolóval, amelyet ugyancsak önkéntesek segítenek. Végezetül Kárpáti Árpád felvillantotta a világ önkénteseinek áldozatos munkáját is.
 
Díjak a civil társadalomért
Közben a Fő téren is élénk élet folyt. A SINOSZ Nógrád Megyei Szervezete sátrat állított, ahol különböző kiadványokba lapozhatott az érdeklődő. Többek között egy 1808-ban született munka fakszimile változatát, amelyben olvasható, hogy a siketek, megfelelő neveléssel lehetnek a magyar társadalom hasznos tagjai. Eredetije a Nógrád Megyei Levéltárban található. A sátor szomszédságában az Európa Ház Alapítvány munkatársai labirintust „építettek”, amelyben az unióval kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a játékban résztvevőknek, ajándékért. A posta téren állt „az előítélet mentesítő járat” a SINOSZ Road Showja, felszerelve hallás szimulátorral, számítógéppel, amelyen önkéntesek fogadták a látogatókat.
A délután a színházterembe hívták az érdeklődőket, ahol Székyné dr. Sztrémi Melinda Salgótarján polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntötte a civil szervezetek képviselőit. Beszélt a civil hét és kavalkád gazdag programjáról, amelyet a civil szervezetek tagjai önkéntes munkájukkal készítettek elő, valósítottak meg. A rendezvények bemutatták a város civil szervezeteiben folyó sokoldalú, hasznos tevékenységet, az emberi, a természeti értékek őrzését, gondozását. A közösségekhez való tartozás az önkéntes munka mellett azt is jelenti, hogy felelősséggel tartoznak egymásért. Az önkormányzat méltányolja, hogy részt vesznek a város életében és tovább erősíti a partnerséget a civilekkel.
Ezután került sor a Salgótarján Civil Társadalmáért Díj és Emlékérem átadására. A Civil Díjat a Nők Salgótarjánért Egyesület kapta. Emlékérmet kapott dr. Ispán András mérnök, Lőrik Magdolna, a SINOSZ Nógrád megyei szervezetének titkára, Pádár Lászlóné, a Nyitott Könyv Olvasó Egyesület vezetője. A díjátadást követő műsorban Fodor Sándor hegedű-játékkal, Bacskai Balázs tangóharmonikával, a Vertich Színpadstudió vers-összeállítással, a KoméDiák Színpad zenés-táncos komédiával, a SINOSZ és megyei szervezete Ergo-Som Társulatának tagjai Titokzatos bőröndök történetével, a KiViSzi Színházi Műhely tagjai modern tánccal működtek közre.
 
Kitörési pont a család
 
Szeptember 10-én a Vásártéren rendezett családi napot a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke köszöntőjében a családok helyzetének javítását, a gyermeknevelést Nógrád egyik kitörési pontjának nevezte. Erre építhetünk és építeni kell a jövőben is. A családok fogják egybe az időseket és a fiatalokat, akik kölcsönös felelősséggel tartoznak egymásért, életük szebbé tételéért. 
A program itt is sokféle szórakozási lehetőséget kínált az érdeklődőknek, családok vetélkedtek, volt drogellenes bemutató, lovaglás és kulturális bemutató. Közben a BEBESE egészséges ételekből kínált kóstolót, a Vöröskereszt fiataljai vérnyomást mértek és volt EU-s sátor is.
Ott volt a rendezvényen dr. Diósiné Taracsák Judit a Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnöke, aki röviden összefoglalta a Civil hét tapasztalatait. Arról beszélt, hogy a civil hét egyfajta kihívás a civil szervezetek számára, hogyan sikerül megvalósítaniuk mindazt, amit elterveztek. S mivel az idei az önkéntesek éve is, ezt a témát járták körül, ezt sugallták a rendezvények. Mindegyiknek volt gazdája, akik összeszedték azokat a szervezeteket, akik társultak melléjük, segítették egymást. Az idén a SINOSZ és megyei szervezete programjaival gazdagodott a hét és a gyermektábori programon emlékeztek meg a Siketek világnapjáról. A megyei levéltár különleges programmal kedveskedett, jel nyelven mutattak be egy Mikszáth novellát. A hét a civil szervezetek összefogásának, értékek megmutatásának szép példáját adta.