Groskáné Piránszki Irén

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Groskáné Piránszki Irén 4032, Debrecen, Gárdonyi Géza u.24. sz. Jelenleg: Nyugdíjas

Szakmai tapasztalat: Időtartalom:

2002. szeptember 1-től Foglalkozás: ügyvezető igazgató Munkáltató neve: Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen

Időtartalom: 1997. február 1. -2002. augusztus 31. Foglalkozás: könyvtáros A munkáltató neve: Művészeti és Kézművesipari Szakképző iskola, Debrecen

Időtartalom: 1993. február 1. -1997. január 31. Foglalkozás: főmunkatárs Munkáltató neve: Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztály, Budapest

Időtartalom: 1976. november 11. -1993. január 31. Foglalkozás: megyei főelőadó Munkáltató neve: Kölcsey Ferenc Megyei - Városi Művelődési Központ, Debrecen

Időtartalom: 1968. január 31. – 1976. november 10. Foglalkozás: Klubkönyvtár vezető Munkáltató neve: Klubkönyvtár, Nyírmártonfalva

Tanulmányok Időtartam: 1968/69-1971/72 Végzettség: okleveles népművelő – könyvtáros Oktatást nyújtó intézmény neve: Debreceni Tanítóképző Intézet

Időtartam: 2001. november 20. -2003. április 25. Végzettség: Közösségfejlesztő, oktató tréner, kutató Oktatást nyújtó intézmény neve: Kecskeméti Regionális MFKK – Képzők képzője

Egyéni készségek és kompetenciák - Programvezető proHáló hálózat, Charles Stewart Mott Alapítvány által támogatott Support Center Development projekt vezetője, majd a hálózat elnöke voltam 2003-2013-ig. -

Tanácsadó – szakértő-oktató Észak-alföldi Regionális Civil Szolgáltató Projekt – Nemzeti Civil Alap támogatásával Szakterület Közösségfejlesztő folyamatok tervezése és megvalósítása, Közösségfejlesztés cselekvési technikái, Hálózat és partnerépítés.

- Gyakorlatvezető-tereptanár KLTE szociális munkás hallgatóknak Közösségi munkás és önkéntes koordinátori képzés – Életfa Segítőszolgálat Egyesület - Képző Közösségfejlesztés cselekvési technikái – műhelymunka Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza

Egyéb szakmai megbízatások 1999 Külső tagja voltam a Debreceni Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságának, szakértőként közreműködtem a Debrecen város civil koncepciójának kialakításában

2003 Tagja voltam a „Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása” költségvetési keretösszeg odaítélésére létrehozott kuratóriumnak

2004 Tagja voltam a Soros Alapítvány Intézményi Támogatások Program nemzetközi kuratóriumának

2004. január 30-tól – 2006. január 30-ig tagja voltam a Nemzeti Civil Alap Tanácsának, az Észak-alföldi régió választott képviselőjeként.

2007 áprilisától tagja voltam Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Társadalmi Megújulás Humánerőforrás-fejlesztési Munkabizottságának

2003-2013-ig elnöke voltam a proHáló országos hálózatnak.

Társas készségek és kompetenciák Jó alkalmazkodási készség multikulturális környezethez; jó kommunikáció és diplomáciai készségek, amelyeket különböző szerveztek alapítása, továbbá partnerségi és hálózati együttműködések létrehozása során szereztem; jó együttműködési készség.

Szervezési készségek és kompetenciák

Szervezet és projektvezetői gyakorlat – Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány – 1995 óta Hálózat irányítási gyakorlat – proHáló hálózat

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Intézet: „Alapfokú számítástechnikai tanfolyam könyvtárosoknak” számítógépes felhasználói ismeretek. Microsoft Word, Excel, Power Point, Acces, internet alkalmazás

Kiegészítő információk Jelentősebb publikációk • Közösségi képzés és helyi fejlesztés Hajdú Bihar megyében. (Kultúra és Közösség, 1991)

• Cikkek, tudósítások a civil szféráról. (Hajdú-Bihar megyei Napló , Parola 1992-96) • Nagyrábéi Falukönyv – 1992, Nagyrábé, 1992 Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület. (Közösségfejlesztőként közreműködés) • Szentpéterszeg első Falukönyve – 1996, Szentpéterszeg, 1996. Szentpéterszeg Önkormányzat Faluháza. (szakértői közreműködés) • Nonprofit szervezetek Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, Cím és Adattár. 1997-98. „Civil Műhely Kötetek”, Debrecen, 1998 Szóla Rádió Alapítvány (társszerkesztő) • Szentpéterszeg Falukönyve 2. Szentpéterszeg, 1998. Bihar Közösségéért Alapítvány. (szakértő) • Ifjúsági Közösségi Felmérés és fejlesztő munka Nagyrábén. Tanulmány. 1996;1977 (társszerkesztő Pocsajiné Fábián Magdolna) • Közösségi Példatár a helyi cselekvés bemutatására. Debrecen, 1999. Kelet-magyarországi Közösségszolgált Alapítvány. „Reciprok Füzetek 1.” (szerkesztő) • Nonprofit szervezetek Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, Cím és Adattár. 1999-2000. „Civil Műhely Kötetek”, Debrecen, Szóla Rádió Alapítvány. (szerkesztő) • Partnerség és Együttműködés. Tanulságok és a tapasztaltok az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatok épüléséhez. Debrecen, 2001. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány. (szerkesztő) „Reciprok Füzetek 2.) • proHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. Szerkesztette: Budainé Nagy Katalin, Groskáné Piránszki Irén. Kecskemét, Debrecen, 2005. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, együttműködésben az Alföldi Civilekért Alapítvánnyal. • proHáló – Civil Műhely Kötetetek 1. – kistérségi fejlesztések. Módszertani kiadvány helyi közösségeknek. (Szerkesztette Groskáné Piránszki Irén, Pocsajiné Fábián Magdolna, Békéscsaba 2006. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete együttműködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal.) • proHáló Civil Műhely Kötetek 2. – Hálózatfejlesztés. Módszertani kiadvány, proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. (Szerkesztette Groskáné Piránszki Irén, Pécs 2008. Kiadja a Nevelőházak Egyesülete (Pécs) együttműködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal (Debrecen). • proHáló - 7 év hálózatban - prohaló-Seven years in network (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs 2010.. Kiadja a Nevelőházak Egyesülete (Pécs) együttműködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal (Debrecen). „Mi – magunkért” – Közösségfejlesztés debreceni városrészekben projektzáró kiadvány.  (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén.) Debrecen, 2015. Kiadja a Debreceni Művelődési Központ.

Jelentősebb külföldi szakmai utak, konferenciák:

1992 Közösségfejlesztők szakmai útja – London 1993 UNIREG Konferencia – Franciaország, Narnborn 1993 Közösségfejlesztők tanácskozás – Románia 1993 Helyi közösségfejlesztő programok tanulmányozása, Franciaország 1994 Ifjúsági Közösségi munka tanulmányozása, Spanyolország 1994 Közösségi képzési programok tanulmányozása, Oxford, Ruskin College 2004 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében - Lengyelország. Ismerkedés a Splot Hálózat tevékenységével 2007 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében-Franciaország, 2008 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében Németország, Berlin. 2009 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében-Spanyolország, Madrid 2010 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében Erdélyben 2011 Tanulmányút a proHáló Hálózat szervezésében- Prága 2012 Tanulmányút a proHáló hálózat szervezésében - Szlovákia

Debrecen, 2015. január 29.