Állampolgári Részvétel Hete - 2012

 A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek! 
Főszervező: Central and Eastern European Citizens Network

Hazai kezdeményezők: Civil Kollégium Alapítvány; Közösségfejlesztők Egyesülete; Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat; Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület; Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Mi az Állampolgári részvétel hete?
Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Az ÁRH nem projekt, vagy néhány szervezet közös „rendezvénye”, hanem a tartalmát, szervezését és megvalósítását tekintve is mozgalmi törekvés.
Legfontosabb célja, hogy – minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének, általában a civil részvételnek,
·   egyúttal az erre a hétre koncentrálódó események súlyukkal felkeltsék a média figyelmét az eseménysorozatra, általában a közösségi részvételre, s hogy
megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák a politikusokat, helyi, országos és nemzetközi szinten.
 
 
Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, konferenciák, szemináriumok, műhelyek, médiaesemények, iskolai események, nyilvános gyűlések, kiállítások, fesztiválok stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.
 
Az elmúlt években összesen több mint 1000 akció/esemény valósult meg a Hét során csak Magyarországon, több-száz településen és több-száz közösség, civil szervezet csatlakozásával azért, hogy megmutassuk, az állampolgárok részvétele nem csak utópia, hanem a legalapvetőbb közös ügyünk.
 
Hogyan csatlakozhatsz?
 
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Az ÁRH alapvetően nem „nagy rendezvényekből” áll. Erejét a csatlakozók és akciók/programok sokasága, sokszínűsége adja. Legyél akár környezet, vagy érdekvédő, tervező, fejlesztő, segítő, szervező, képző, informáló, szépítő, vagy akárhogy is, de jobbítani akaró:
SZERVEZKEDJ!...vagy kapcsold szeptemberi programjaidat az ÁRH-hoz!
 
A programokhoz a főszervezők biztosítanak weboldalakat, sajtózást, szóró és röpianyagokat stb.
A programszervezéshez érdemes áttekinteni az ÁRH oldalait, eseményeit, blogját.
Szívesen adunk ötleteket, ajánlásokat az alábbi elérhetőségeken is.
 
Témajavaslatok, közös irányvonalak a szervezkedéshez 2012-ben:

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is buzdítottunk benneteket, hogy keressük meg közösen azokat a fókuszokat, amelyek 2012-ben kiemelten fontosak lehetnek az állampolgári részvétel (így az ÁRH) vonatkozásában, illetve amelyek motivációt, támpontot jelenthetnek a csatlakozó szervezeteknek.
A találkozók és az on-line tervezés eredményeképpen egy olyan átfogó tématerület rajzolódott ki, amely
-     egyrészt általános helyzetértékelést és reflexiót sürget a közelmúlt társadalmi-gazdasági változásaihoz kapcsolódóan,
-     másrészt az állampolgári, civil és közösségi cselekvés fenntarthatóságának konkrét alternatíváit próbálja feltérképezni és megvilágítani.
 
A témát megalapozó, illetve a témához kapcsolódó 2012-es kezdeményezések:
Az állampolgári részvétel harmadik nemzetközi nyári egyeteme – „globális civil ébredés és helyi perspektívák”
http://ceecn.net/citizen-participation-university/66-2012/271-cpu-2012
IX. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért – „Közösségben. Szolidárisabb – Igazságosabb – Fenntarthatóbb”:
http://nyariegyetem.adattar.net/
2012 – A Szövetkezetek Nemzetközi Éve:
http://szoszov.hu/a-szovetkezetek-nemzetkozi-eve
 
Az ÁRH12 fókusza: RÉSZVÉTEL ÉS FENNTARTHATÓSÁG
 
1. Civil társadalom, demokrácia
-     Mi a civil társadalom és mire való?
-     Gyűjtsük össze és beszéljük meg a civil társadalom funkcióit a mai demokráciában!
-     Hazai és nemzetközi mozgalmak: Jelenségek, vagy a változások kezdeményezői?  
-     A helyi (szomszédsági, települési, kistérségi) részvételi demokrácia lehetőségei.
Mitől lehet nálunk nagyobb demokrácia?
 
2. Fenntarthatóság a közösségi-társadalmi folyamatokban
-     Rendszeres ön és egymást segítő folyamatok a mindennapokban
-     Kreatív és fenntartható közösségi kezdeményezések a lakhatás, az élelmiszer önrendelkezés, az energiafüggetlenség terén, önkéntes fejlesztések - falu és városszépítés, közösségi kert, közösségi beszerzés, stb.;
-     Közösségi természet és környezetvédelem helyben
 
3. Fenntarthatóság a gazdaságban – szolidáris gazdaság
-     Önszervező és demokratikus vállalkozások: közösségi és társadalmi vállalkozások, (szociális) szövetkezetek, közösségi alapítványok
-     A civil társadalom önállóságának, támogatottságának fejlesztése; alternatív, kreatív finanszírozás: adománygyűjtő akciók és közösségi események, sportesemények, könyvaukciók, egészséges étel vásárok, adományboltok stb.
-      Forprofit és nonprofit együttállások: fejlődési irányok és metszéspontok; célok és/vagy érdekek mentén lehetséges együttműködések; meglévő jó gyakorlatok.
4. Fenntarthatóság a segítő munkában
-     Fenntartható, mert együttműködő segítő szakmák és intézmények
-     A közösségi aktivisták szélesebb körű hazai összefogásának elindítása, segítése (hálózatépítés, találkozók, tanulmányutak szervezése, képzések stb.)
-     A fiatal korosztályok segítése az eredményes részvételben (minden témához!)
 
Az ÁRH hivatalos honlapja: http://reszvetelhete.net/
További információ Varga Mátétól, az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető:
H-1011 Budapest, Corvin tér 8. T/F: (36 1) 201 57 28, matev@kkapcsolat.hu, www.civilkollegium.hu