Fürdővízzel a gyereket - problémák az új civil törvényben - vélemény az Ökotárs Alapítványtól

Üdvözüljük, hogy a kormányzat az új civil törvény javaslatának benyújtásával több tekintetben a civilek által régóta szorgalmazott hiányosságok megoldása felé tesz lépéseket. Ilyenek a civil társaság, az egységes nyilvántartás megteremtése felé tett lépések és a szervezetek megszűnésének szabályozása. A benyújtásra került törvényjavaslat több helyen javult a társadalmi vitára bocsátott tervezethez képest, és jó néhány ponton tükrözi a beérkezett véleményeket. Sajnálatos viszont, hogy a törvényjavaslat nem átlátható folyamat során készült el, a benyújtás előtt már nem hozták nyilvánosságra, nem volt mód második egyeztetési körre, illetve a véleményt beküldő szervezetek sem kaptak korábban visszajelzést.
Utóbbiakra azért is szükség lett volna, mert a pozitívumok mellett a javaslat két fejezetében továbbra is maradtak alapvető, koncepcionális problémák:

1)Tartalmatlanná vált, kiüresedett a közhasznú jogállás
A társadalmi vitára bocsátott tervezet legtöbb kritikát kiváltott pontjai a közhasznú tevékenység fogalma és a jogállás megszerzésének feltételei voltak. Noha a törvényjavaslat
ehhez képest könnyebbé teszi a minősítés megszerzését, továbbra is az állami-önkormányzati feladatok ellátását tekinti valóban közhasznú tevékenységnek, kizárva ezzel olyan, a társadalom egésze (vagy egyes rászoruló csoportjai) érdekében végzett közérdekű a tevékenységeket, amelyeket jogszabály nem nevesít. A társadalmi vitára bocsátott tervezethez hasonlóan egy kivételével továbbra is csak pénzügyi-fiskális szempontok képezik a minősítés alapját, ami nem áll összhangban a közhasznúság szellemiségével és a fogalom nemzetközileg elfogadott értelmezésével. Nagyobb probléma azonban az, hogy a státusszal lényegében véve nem jár semmilyen előny.
Kizárólag az állami szervekkel való közszolgáltatási szerződés megkötésének előfeltétele a közhasznú jogállás (35. §), más
támogatásoknak, kedvezményeknek nem. Így a státusz nemcsak tartalmatlanná, hanem értelmetlenné is válik.

2)Elenyésző állami források
A civil törvényjavaslat alapjaiban újraszabályozza a civil szervezetek állami támogatásának eddigi legfőbb echanizmusát, a Nemzeti Civil Alapot, sőt új nevet is ad neki, lecserélve a civil szót az együttműködésire . A társadalmi egyeztetés után átdolgozott törvényjavaslat szerint a NEA a mindenkori költségvetési viták áldozatává válhat, hiszen mértéke immár nem kötődik semmihez. Az alap forrásai felett jelentősen megerősödik a kormányzati akarat érvényesülése: amellett, hogy túlsúlyba kerülnek az alap döntés-előkészítő testületeiben a kormányzati delegáltak, még ezek elnökeit is a miniszter nevezi ki, sőt a források 10%-a felett egyedül a miniszter dönt, egyedi kérelmek alapján. Ugyanakkor a 2012-es költségvetési törvényjavaslat a Nemzeti Civil Alap céljára 1,38 mrd Ft-ot irányoz elő; ami még a zárolások figyelembe vételével is kevesebb, mint fele az idei és mindössze ötöde a tavalyi keretösszegnek.
Kapcsolat:
Móra Veronika
move@okotars.hu
Kiadó: Ökotárs Alapítvány
2011. november 21.

forrás: pafi.hu