A társadalmi vita még nem késő

Uramecz János a készülő civil törvényről 
Nemrégiben a kezembe került egy időszaki kiadvány, a proHáló és benne Uramecz János, a salgótarjáni Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete vezetőjének írásával: Együtt dolgozni siker. A civilként, önkéntesként dolgozó emberek sokaságáról ír benne, a civil szervezetek értékeiről, hasznosságáról. Többek között arról, hogy munkájukkal olyan terheket vesznek le az állam vállairól, amelyeket forrás, vagy ismeretek hiányában nem tud felvállalni. A civil törvény tervezetét olvasva a  kérdés az, hogy  meddig tehetik ezt, mondja Uramecz János, aki a Nógrád Megyei  Civil Szolgáltató Központ programvezetője is.
 
Segítő szervezet
 
- Milyen szervezet a proHáló? Hogyan kapcsolódik a civilekhez?
- Informális szervezetként alakult, l6 szervezet hozta létre még 2003-ban. Most 12 tagja van és ez l2 megyeszékhelyet jelent, köztük Salgótarjánt is. A háló úgy működik, mint egy közhasznú szervezet. Többféle szakmai kiadványt jelentetünk meg. Így a marketing munkával kapcsolatosat, vagy a Civil Műhely sorozatot, amely többek között a térségfejlesztésről, a szervezetek tevékenységéről ad  közre hasznosítható tapasztalatokat. A hálózat kidolgozott és elindított egy képzési sorozatot, a civil szervezetek fejlesztéséről. Az első kör már "lefutott" Nyíregyházán. Ez bejegyzett, akkreditált képzés, amelyet szeretnénk elterjeszteni pályázatok segítségével. A hálózatnak jelentős nemzetközi kapcsolatai is vannak, szlovák és erdélyi szervezetekkel közös projekteket is bonyolítunk. Több munkacsoport is dolgozik, én a területfejlesztési és a marketing csoportban.

- A nógrádi szervezetek élnek a hálózat kínálta lehetőségekkel?
- Több rendezvényen is tájékoztattuk erről a civil szervezeteket, tanulmányutakat szerveztünk és más megyékből is jöttek hozzánk tapasztalatcserére. Én úgy látom, hogy a hálózat tevékenysége még nem eléggé tudatosult Nógrád megyében.
 
A "túlélés" éve
 
- Végül is milyennek ítéli a megyei civil szervezetek helyzetét.
- Nehéznek. Azt gondolom, hogy 2011 a "túlélés" éve lesz számukra. Az NCA csupán május végéig segítette munkájukat.  Az idén mindössze 4 hónapra lehetett pályázni és a legtöbbjük nem tudja, miből fizeti működésük további költségeit. A gyerek korosztállyal foglalkozó szervezeteknek egyáltalán nem voltak pályázati lehetőségei. A fiatalok szervezeteinek kettő is volt, de a megyében csak kevesen nyertek. Emellett hosszadalmas a pályázatok elbírálása is. Volt olyan pályázat, amelyet novemberben adtak be és még nem tudják, mi az eredmény. Igaz a civil társadalom önkéntes munkára épül, de az eredményes munkához némi pénzre is szükség van. Az is igaz,
hogy minden forinthoz még sokat hozzátesznek munkájukkal.

- Milyennek ígérkezik a következő esztendő?
- Még az ideinél is nehezebbnek. Az elmúlt években l5-20 ezer NCA pályázatot bíráltak el évente, országosan. A civil szervezetek jogos bírálata volt, hogy egyszerűbben is meg lehetett volna oldani a pályáztatást és a pályázatok elbírálását is. Bizonyára előfordult visszaélés is, de azt hiszem, ezek száma elenyésző volt a pályázatokéhoz képest. A jövő évben életbe lépő civil törvény,  merőben más koncepciót jelent. Azt jó gondolatnak tartom, hogy olyan kerettörvény készül, amely egységesíti a korábban több jogszabályban  is megfogalmazott lehetőségeket, tennivalókat. A gondot abban látom, hogy a civil szervezetekkel érdemben nem konzultáltak a tevékenységüket, létüket meghatározó jogszabályról. A törvény tervezete közgazdasági-fiskális szemlélettel készült, íróasztal mellett.
 
A tervezet szelektál
 
- A Salgótarjáni Civil Kerekasztal megvitatta a készülő törvényt több mint 5o szervezet
képviselőivel. Tájékoztatójában mire hívta fel a civilek figyelmét?

- Arra, hogy tevékenységük nehezebb lesz, legtöbbjük ellehetetlenül, ha minősítésüknél csak a pénzügyi helyzetüket veszik figyelembe és nem számolnak társadalmi, szakmai tevékenységükkel, hogy valamilyen szinten közfeladatokat látnak el. Az új pályázati rendszer, a Nemzeti Együttműködési Alap csak a közhasznú  szervezeteknek nyújt támogatást. A feltételek azonban meglehetősen szigorúak. A közhasznúságot olyan feltételekhez kötik, mint az 1 milliós forgalom, a nyereségtermelés, amelyekre csak kevés megyei szervezet képes. De gondjuk a nyerteseknek is lehet. A pályázati pénzek kifizetése nem a naptári évben történik, áthúzódhat a következő évre. Akkor pedig megtörténhet, hogy az év végi számvetésnél a mérleg negatívot mutat.

- Jelentheti ez a civil szervezetek egyfajta szelektálását?
- Azt is jelentheti, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyek eddig közhasznú szolgáltatást végeztek, nem lesz lehetőségük ennek folytatására, mert nem tudják előteremteni a minősítésükhöz szükséges összeget.

- Nógrád megyében, de Salgótarjánban is viszonylag kevés a közhasznú szervezetek száma. A kívül rekedtekről  "mit mond" a törvénytervezet?
- Róluk nem esik szó benne. Fontos lenne tájékoztatni őket, hogy milyen támogatásra számíthatnak a jövőben, lesz e egyáltalán pályázati lehetőségük és milyen feltételekkel. Egy  szóbeli tájékoztatón elhangzott ugyan, hogy valamilyen működési támogatást ezek a szervezetek is kapnak. Most azonban csak azt tudjuk, hogy január elseje után lesz néhány hónap, hogy a civil szervezetek regisztrálják magukat a bíróságon a civil törvény kritériumainak megfelelően.
 
Felhívás az alkotókhoz
 
- Végül is mire jutottak a kerekasztal tanácskozáson?
- A civil szervezetek képviselői elismerték a tervezet előremutató rendelkezéseit, de jelentős változtatásokat  sürgettek a civil társadalom erősítése érdekében. A korábbiak mellett fontosnak mondták, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap döntéshozó és támogatás elosztó testületében legalább kétharmados legyen a civilek aránya. Ez korábban 9o százalékos volt, most azonban 3o százalékra szűkítené a törvény. A többi a kormányé lenne. Csatlakoztunk az országos, de hozzánk Egerből érkezett állásfoglaláshoz.  Felhívtuk az alkotók figyelmét arra, hogy   még a törvény életbelépése előtt el kell végezni az elmaradt, széleskörű társadalmi vitát. Meggyőződésünk, hogy az erős és hatékony civil társadalom nem csak a civilek, a települések és az ország érdeke is. Ez pedig véleményük figyelembe vétele nélkül aligha lehetséges.

 VG