proHáló - Működési dokumentumok kiadvány

Kiadványunkban bemutatjuk a proHáló Hálózat elmúlt időszakban kidolgozott, működési dokumentumait, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy más informális hálózatok tevékenységének jobbításához tapasztalatainkkal hozzájáruljunk, ezzel elősegítve a civil szervezetek közötti rugalmas együttműködési formák erősítését.
A proHáló hálózat nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van. A hálózatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy összefogjuk a nonprofit szolgáltatásokat nyújtó megyei szervezeteket, közösen új szolgáltatásokat vezessünk be, és olyan tudatos hálózatfejlesztő folyamatot valósítsunk meg, amely a tagokat segíti helyi tevékenységük végzésében, ezen túl lehetőséget ad az információk és tapasztalatok megosztására.
A proHáló hálózat országosan, nem bejegyzett, de írásban rögzített szabályok szerint működik. A Hálózati Találkozó a proHáló hálózat legmagasabb szintű döntést hozó testülete, amelyet félévente hívunk össze. A munkát koordinálja, és a döntéseket előkészíti az öt fős Hálózati Tanács. A projektek előkészítése a munkacsoportok - nemzetközi, helyi fejlesztési, képzési, marketing - feladata. Minden hálózati tagtól elvárás, hogy legalább egy munkacsoportban munkát végezzen. A munkacsoportok legalább félévente találkoznak, ezen túl írásban – levelezőlistájukon – tervezik meg feladataikat. A proHáló hálózat tagszervezetei aktívan és úgy kapcsolódnak be a hálózat munkájába, hogy a tag által képviselt szakmai tudás és tapasztalat maximálisan álljon más tagok rendelkezésére. A legfontosabb összekötő kapocs a színvonalas hálózati tevékenység a nonprofit szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében.
A proHáló hálózat küldetése igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő személettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálni a hazai nonprofit szektor működését. A proHáló középtávon egy nyitott, széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező hálózat kíván lenni, melynek erőssége a tagszervezetek helyi munkájára épített magas szintű szakmai programok megvalósítása.
Ennek a célnak az elérésében – napjainkban – különböző kihívásokkal kell megküzdenünk. Egyik legfontosabb, a hálózat bővítése, mely várhatóan egy minőségi ugrást hoz majd a hálózati működésünkben. Ennek egyik eleme lehet a tagszervezeti bővítés mellett a hálózat nemzetközivé válása. Fontos és nehéz feladat a fejlődés megfelelő ritmusának megtalálása. A minőségi fejlődéshez pedig elengedhetetlen az egyes tagok helyi szolgáltató, fejlesztő munkájának hálózati erőforrássá tétele. A másik kihívást a munkamegosztás jelenti: akkor tudunk eredményesen működni, ha a nagyobb projektek megvalósításának terhe egyenletesen oszlik szét a hálózat tagjai között.
Bárdos Ferenc