Álom és rémálom

Létrehozó szervezetek:
A kutatást a Jogismeret Alapítvány szervezte az Ökotárs Alapítvány Trust programjának támogatásával 2009. június – október hónapokban. A kutatásban közreműködött dr. Bíró Endre, dr. Bódi György, dr. Garas Ildikó, Tóth Vince; a kutatási zárótanulmányt dr. Bíró Endre írta.

Állásfoglalás kivonata:
A kutatás a támogatási jogviszonyok elméleti és gyakorlati kérdéseit a vonatkozó jogszabályok -, a bírósági gyakorlat -, a jogirodalom és nonprofit irodalom -, valamint a legkülönbözőbb támogatóktól, közreműködőktől és civil szervezetektől begyűjtött típus-szerződések elemzése alapján vizsgálta.

"a szerződésszegés tényéhez a mai jogszabályi és szerződéses környezet szinte mechanikusan rendeli a „támogatás felhasználása jogellenességének megállapítását”, amely a legtöbb pályázati rendszerben a szerződéstől történő támogatói elállást (az eredeti állapot helyreállítását modellező teljes támogatási összeg visszafizését) vonja maga után. A támogatási szerződésnek megkötésére visszamenőleges hatályú megszüntetése (elállás) egy negatív végű játszma része, amelynek végén mindenki rosszul járt, mindenki kivérzett és elhasználódott, megégett. (A Támogató nem tudta a kitűzött programcélt a támogatásával megvalósítani; a Lebonyolító szervezet nem tudta eredményesen kezelni a programot – pontosabban: eredménytelenül kezelte azt; a civil szervezet pedig tönkrement, ellehetetlenült a projektre már felhasznált források visszafizetési kötelezettségének és bankszámláról köztartozásként végrehajtás terhe alatt. (Plusz eltiltás a támogatási rendszerektől, plusz a köztartozás tényének minden további költségvetési támogatást megakadályozó ténye!"