Kuti Éva: Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra – CSR környezetben - könyvajánló

Sorozatszerkesztő: Harsányi László. Bp. 2010. Nonprofit Kutatócsoport.    /Nonprofit kutatások 15./
Ez a könyv, mely Harsányi László kezdeményezésére született, közel kétévi kutatómunka eredménye. A kutatás – többek között – az alábbi kérdésekre kereste a választ:
·         Milyen arányban, mekkora összegekkel, miért és hogyan támogatják a nagyvállalatok a kulturális eseményeket és szervezeteket?
·         Mennyire hatékony a művelődési intézmények adománygyűjtő tevékenysége?
·         Mi a mecenatúra helye a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában?
·         Hogyan alakul a vállalati kultúratámogatás társadalmi környezete?
·         Mennyire súlyosak a gazdasági válság következményei?
·         Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a kérelmezők és a támogatók partnernek tekintsék egymást, kreativitásuk egymást erősítse, és mindkét fél számára előnyökkel járjon?
A kiadványt a sorozatszerkesztő Harsányi László előszava vezeti be. Ezt követik a szerző köszönő sorai. Kuti Éva a kutatásban résztvevő valamennyi kollégának megköszöni munkáját, segítségét.
A könyvet, mellékleteket tartalmazó fejezet és gazdag szakirodalom zárja.
A vizsgált témakörbe tartozó korábbi tanulmányok a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület honlapjáról letölthetők: www.nonprofitkutatás.hu