Somogy megyei civil szervezetek komplex fejlesztése

 
Pályázati Kiírás
 
Somogy megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére
 
A „Helyiérték” Gondolkodók s Alkotók Regionális Egyesülete – az Európai Unio Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében - pályázatot hirdet Somogy megyei formalizált civil szervezetek számára komplex szervezeti fejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.
 
I. A pályázat célja
Jelen pályázat a Somogy megyei formalizált civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) társadalmi szerepvállalásának segítését, a hazai és a nemzetközi fejlesztési programokban való aktív részvétel erősítését célozza. A pályázat célja olyan, a szervezetek szükségleteihez igazodó, fejlesztő szolgáltatások (szolgáltatási csomag) biztosítása, mely szolgáltatások igénybevétele elősegíti a szervezetek hosszú távú fenntarthatóságát. A fejlesztési folyamat kereteket biztosít továbbá olyan közösségi szolgáltatási projektek kidolgozásához is, melyek adott szervezet fejlesztési irányaihoz illeszkedve alkalmasak – konkrét pályázati lehetőségek figyelembevételével – hazai vagy nemzetközi források elérésére.
 
II. A támogatás
A programba beválogatásra kerülő támogatott szervezetek várható száma:                       32 szervezet
A szervezetenként igénybe vehető fejlesztő szolgáltatások tartalma a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezetenként különböző szolgáltatási csomagban lesz elérhető.
A szolgáltatási csomag tartalma szervezetenként:                                  30 nap fejlesztő szolgáltatás,
melynek pénzben kifejezett értéke szervezetenként:                                                          1.300.000 Ft
Az igénybe vehető fejlesztő szolgáltatások futamideje:                                             maximum: 8 hónap;
 
A fejlesztés a kiválasztott szervezetek számára ingyenes!
 
Jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi a PÁLYÁZATI ADATLAP és a fejlesztő szolgáltatások rövid leírását tartalmazó tájékoztató.
 
III. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Somogy megyében bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- a pártok;
- közalapítványok
- a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet szervezetek;
- közhasznú társaságok, nonprofit kft.-k
- egyházak
 
Az elbírálás során előnyt élveznek

- a megye hátrányos helyzetű kistérségeiből pályázó szervezetek;
- a hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó szervezetek;
 
A kiválasztás szempontjai
- A kiválasztott szervezet komplex szervezetfejlesztésre alkalmas, illetve alkalmassá tehető szervezet legyen;
- A pályázó jelentkezésében fejlesztési célként megjelölt elképzelések illeszkedjenek a megyei szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz regionális fejlesztési tervekhez és az országos fejlesztési prioritásokhoz.
 
IV. Formai követelmények
1. A hiánytalanul kitöltött ADATLAP (Kérjük, hogy az adatlapot számítógépen vagy nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. (Az elektronikusan, Word formátum letölthető a www.helyiertek.hu weboldalról.)
2. Kötelező mellékletek
- Alapító okirat illetve alapszabály (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
- Jogerős bírósági végzés a nyilvántartásba vételről (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
- A pályázó legfrissebb éves közhasznúsági beszámolója <tartalmi és pénzügyi> (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány), nem közhasznú szervezetek esetén az előző év tevékenységeit bemutató éves beszámoló.
 
V. A pályázatok benyújtásának módja, határideje
A pályázati adatlapot 1 eredeti és 1 másolati példányban, a kötelező mellékleteket pedig 1 másolati példányban kérjük benyújtani.
 
A pályázatok beadási határideje: 2010. június 14.
 
A pályázati csomagokat postai úton, zárt borítékban ajánlott küldeményként, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:
„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
8630 Balatonboglár
Árpád u. 17.
 
Fontos! Az elbíráláskor a postára adás időpontját vesszük figyelembe. A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.