Beregszászon járt a proHáló Nemzetközi munkacsoportja

2010. tavaszán folytatódott a proHáló Hálózat határon átnyúló kapcsolatainak építése. Felvidék és Erdély után ezúttal Kárpátaljára látogatott a hálózat nemzetközi munkacsoportja április 9-10-én.
A beregszászi találkozóra az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda szervezésében került sor.
A kétnapos találkozó első napján a proHáló Nemzetközi munkacsoportjának tagjai mutatták be a hálózat működését és tevékenységét:
- Bárdos Ferenc (Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger) ismertette a hálózat felépítését, működési alapelveit és értékelési rendszerét;
- Hajnal Zsolt (Nevelők Háza Egyesület – Pécs) mutatta be a hálózati PR-t a proHálóban;
- Kovács György (Civil Szervezetek Regionális Szövetsége – Székesfehérvár) mutatta be a hálózat egy modellértékű kistérségi tevékenységét;
ezt követően került sor a proHáló munkacsoportjainak bemutatására:
Hudi Zsuzsa (Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém) a Nemzetközi munkacsoport, Kovács Kamilla (Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc) a Képzési munkacsoport, Paliczné Pelenczei Szilvia (Első Nyírségi Fejlesztési Társaság - Nyíregyháza) a Helyi Fejlesztési munkacsoport és Varga Endre (Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület – Veszprém) a Marketing munkacsoport tevékenységét ismertette.
A hivatalos programot követően Csobolya József tanár úr (idegen)vezetésévél mentünk át szálláshelyünkre a patinás Arany Páva hotelbe. Útközben végigsétáltunk Beregszász főutcáján, megnéztük a város nevezetességeit, magyar emlékeit. Séta közben betértünk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolába is, amely az egykori Törvényszék épületében működik. Sétánk során megállapíthattuk, hogy Beregszász belvárosa a monarchia hangulatát idézi, néhány a szovjet időket és építészeti stílust idéző épülettel „kiegészítve”. A városnézés után megvacsoráztunk, majd azt követően kötetlen beszélgetés kezdődött kárpátaljai vendéglátóinkkal, ahol mindannyian választ kaptunk kérdéseinkre, főként a magyar és az ukrajnai belpolitikai viszonyok, a civil szektor helyzete, az állam/önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata került szóba.
Másnap vendéglátóink bemutatkozásával folytatódott a program:
Homoki Szilvia, Beregdéda jegyzője, a falusi zöldturizmus helyi szervezője beszélt a turizmus fejlesztés nehézségeiről, az állami támogatás hiányáról, valamint arról, hogy Kárpátalja e magyarlakta településén minden idelátogató számíthat a házigazdák hagyományos vendégszeretetére, aki a falusi életformát kívánja megismerni. Egyébként a faluból egész Kárpátalja bejárható csillagtúraszerűen idegenvezető segítségével.
Házigazdánk Tarpai József, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda vezetője ismertette az iroda tevékenységét:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal partnerségben 2003-ban indította el az Európai Unió Tacis programjának támogatásával a „Cooperation Bridge 2003” (Híd az együttműködéshez 2003) című projektjét.
A projekt elkészítését a két megye gazdasági-társadalmi, természetföldrajzi és történelmi összetartozása, a hasonló problémák, és a gazdasági elmaradás ellen való küzdelem indokolta. Magyarország és Ukrajna időben eltérő EU-s csatlakozásából fakadó hatások kezelése olyan kihívást jelentett a határmenti térségeknek, amelynek megfelelni csak az intézményrendszer fejlesztésével, a gyakorlati tapasztalatok kölcsönös átadásával, az együttműködés ösztönzésével lehetett.
A kihívásokat, problémákat szem előtt tartva a „Cooperation Bridge 2003” projekt „Az ukrán-magyar közös határmenti térségfejlesztési koncepció” átfogó céljának megvalósításához az intézményi háttér megteremtésével, partnerhálózat kiépítésével és a tudás transzfer megteremtésével nyújtott segítséget. A projekt keretén belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség mintájára kialakításra került az Ukrán- Magyar Területfejlesztési Iroda.
Az iroda céljai és feladatai:
 Határmenti területek fejlesztésének összehangolása,
 Határmenti együttműködések kialakítása, a meglévők erősítése,
 Az Ukrán – Magyar határmenti együttműködés intézményi hátterének megerősítése,
 A területfejlesztési tudás transzfer révén az Európai Uniós csatlakozásból adódó előnyök kiaknázása és az abból adódó hátrányok leküzdése,
 Projektgenerálás,
 Határmenti együttműködést célzó projektek kidolgozása,
 Információnyújtás.
A projekt fenntarthatósága indokolta azt, hogy a partnerek egy közös szervezet megalapításával folytassák tevékenységüket, amely hosszú távon megteremthei az alapját a határon átnyúló kezdeményezések intézményi hátterének és hozzásegíti a határrégiót az Európai Uniós források hatékony felhasználásához.
Az Iroda fontosabb projektjei:
Projekt Dátum Támogató Fő pályázó
„Fenntartható turizmusfejlesztés az Európai Unió keleti határán” 2005. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI
„Ukrajnai intézmények felkészítése EU források fogadására” 2007. január-március International Visegrad Fund UMTI
„Turisztikai szakemberképzés a Kárpát-medencében” 2006. június-okt.óber UKKA UMTI
Turisztikai Információs Központ kialakítása Kárpátalján 2005-2006 HUSKUA 2004-2006 UMTI
A határmenti turizmus fejlesztése a Kárpátok Eurorégió területén 2006. EuroClip Közalapítvány UMTI
Út a sikeres Európai Uniós pályázatokig 2007. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI
Projekt fejlesztési és menedzsment tréning Kárpátalján 2007. július 1. -2008. június 30. Apáczai Közalapítvány UMTI
Befektetési lehetőségek feltérképezése Kárpátalján 2008. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI
A román-ukrán határmenti együttműködés elősegítése Szatmár megye és Kárpátalja megye polgármesteri hivatalai között 2008.november -2009 június Románia-Ukrajna Szomszédsági Program Szatmár Megyei Tanács
UMTI – partner
Természetvédelem a közigazgatás és a civil szervezetek gyakorlatában” 2007. október – 2008. június HUSKUA 0502/228/I/2.2/HU
Felső-Tisza Alapítvány
UMTI – partner
Idegenvezetői képzés 2008 Ungvári Nemzeti Egyetem UMTI
Területi tervezés az ukrán-magyar határmenti térség összehangolt fejlesztésének érdekében 2009. január-április EuroClip Közalapítvány UMTI
Térségfejlesztés határon átnyúló szolgáltatásokkal: képzések és tájékoztató anyagok révén 2008-2009 Románia-Ukrajna Szomszédsági Program
Szatmár Megyei Önkormányzat
UMTI – partner
A kis és középvállalkozások menedzseri képességeinek fejlesztése a környezetédelem területén 2008. március-augusztus Románia-Ukrajna Szomszédsági Program Vállalkozók Fóruma Egyesület Szatmárnémeti
UMTI – partner
Vizi – és falusi turizmus határok nélkül
2008. HUSKUA0501/231/J/1.1/HU
Falusi Turizmus Szabolcs-
Szatmár- Bereg Megyei
Szervezete
UMTI – partner
Határon átnyúló turisztikai kapcsolatok kialakítása és
fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja
megyékben 2008. HUSKUA 0502/218/I/1.3/HU
Szabolcs-Sz B Megyi
Fejlesztési Ügynökség
UMTI – partner
Ukrajnai civil szervezetek felkészítése a regionális fejlesztésre és határon átnyúló együttműködésekre szlovákiai partnerekkel 2009-2010 Norvég Alap Fórum Információs Központ Kassa
UMTI – partner
Turisztikai Információs Központ kialakítása Ungváron 2009 Corvinus Zrt UMTI

Szűcs László, a Beregszászi Járás Csernobil Gyerekszövetség vezetője elmondta, hogy azokat a gyerekeket képviselik, akiknek a szülei likvidátorként vettek részt az 1986-os csernobili katasztrófa után az erőmű megtisztításában (Szűcs Lászlót 1986. decemberében tartalékos tisztként vezényelték a zónába). A gyerekek 18 éves korukig kapnak segélyt, amennyiben bizonyítani tudják, hogy a csernobili katasztrófa miatt sérültek. Jelenleg 125 sérült gyerekkel állnak kapcsolatban, közülük mindössze egy kapta meg e státuszt. A válság miatt az utóbbi két évben minden támogatást megvontak az érintettektől.
Rendezvényeik:
 Április 25-26. a Csernobili katasztrófa évfordulója, melyhez kapcsolódik egy rajzpályázat, melynek eredményhirdetésekor meghívják a gyerekeket, hogy megismerjék Kárpátalját
 Csernobili emlékmű állításban vettek részt Beregszászon, 2008. december 15-én, a likvidátorok napján
 Gyerekeket táboroztattak támogatásból Debrecenben, Egerben és Zánkán
Végezetül Dants Karolina, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda munkatársa mutatta be a kárpátaljai civil életet:
Ukrajna függetlenné válása (1991) után rohamosan növekedett a civilek száma.
2008-ban a 8491 szervezetből 6516 politikai szervezet, nonprofit szervezet 1975, ebből 140 szervezetnek van hivatalos bejegyzése a bíróságon. A nem bejegyzett szervezetek működnek, de nem pályázhatnak. Kárpátalján csak 3 fő kell az alakuláshoz, míg Magyarországon 10 fő. A bejegyzett szervezetek munkáját nehezíti a túl sok adminisztráció. A szervezetek taglétszáma 797 804 fő.
A szervezetek bevétel 26 602 000 hrivnya, ebből az állami támogatás 3 853 000 hrivnyát tett ki, de állami támogatást a pártok kapnak (1 hrivnya kb 27 forint).
2004 és 2008 között ugyan megduplázódott a civil szervezetek száma, de sajnos a növekedés mögött igazán nincs tevékenység.
A civil szervezetek jellemzői:
 Sok a nemzetiségi civil szervezet (magyar, román, orosz, ruszin, fehérorosz, örmény)
 Ifjúsági szervezetek: A Szülőföld Alapítvány létrejöttével megszűntek a működési támogatások, hiába pályáznak nem nyernek, csak azok a szövetségek, amelyek intézményhez kapcsolódnak
 Szakmai egyesületek: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Újságírók Szövetsége, Magyar Egészségügyi Dolgozók Szervezete, Ruszin Írók Szövetsége
 Vállalkozásfejlesztési Központok.
 Területfejlesztési Ügynökségek és Irodák,
 A környezetvédelmi szervezetek, nem nagyon működnek, nagyon sok Ukrajnában a szemét, sok helyen nincs megoldva a szemét elszállítása
 Az önkormányzati szervezetek nem igazán tevékenykednek, eredménytelenül működnek önkormányzati vezetéssel, ráadásul a politika is hatással van rájuk
A schengeni határok bénító hatására közlekedési nehézségek vannak, meghívó kell ahhoz, hogy Magyarországra mehessünk, magas az elvándorlás, nincs összefogás, tőkehiány van, mind az állami és alapítványi támogatás kevés, bizonytalan a gazdasági helyzet.
Erősségek:
 helyiek igénye a határok által képzett akadályok mérséklésére,
 magas a magyarul beszélők száma,
 a térség az Európai Unió bővülése kapcsán nyugati kapuként funkcionál.
Mindkét fél részére érdekes és hasznos volt a kétnapos találkozó és tapasztalatcsere, hazafelé megállapodtunk abban, hogy érdemes ezt a kapcsolatot ápolni és továbbfejleszteni. Ez már folytatódott is, hiszen a kárpátaljai partnereinktől két munkatárs is részt vett az április végén Felsőtárkányban az Életfa Környezetvédő Szövetség és a proHáló Hálózat megrendezett „Nemzetközi civil szolgáltató hálózatok” konferencián.
Végezetül álljon itt egy idézet a szakmai tapasztalatcseréről, amely mindannyiunkat megfogott és amely választ ad arra a kérdésre, hogy „civil vagy mit tehetsz?”
Ha túl kicsinek és gyengének érzed magad ahhoz, hogy álmaidat megvalósítsd, keresd meg azokat az embereket, akik ugyanarról álmodnak. A mi közös álmunk: természet közeli erdők, frisslevegőjű hegyek, tiszta vizű patakok, egészséges városok és falvak, csendes otthon.