Milyen tevékenységét folytatnak a külföldi hálózatok?

Az Életfa Környezetvédő Szövetség és a proHáló Országos Hálózat 2010. április 23-24-én Egerhez közel, a Bükk kapujában található Felsőtárkányban kétnapos nemzetközi konferenciát rendezett. A konferencia megrendezésében közreműködő és együttműködő partnereink voltak a Dél-Szlovákiai Civil Információs Hálózat, a Civitas Alapítvány és ERMACISZA Erdélyből, az ECNL Európai Nonprofit Jogi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép Európai Segítő Szolgálata és a Közösségfejlesztők Egyesülete Budapestről,  az Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemétről, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége Székesfehérvárról, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Nyíregyházáról, a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Debrecenből, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete Békéscsabáról, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete Salgótarjánból, a Nevelők Háza Egyesület Pécsről, a Regionális Civil Központ Alapítvány Miskolcról, a United Way-Vértes Vidéke Alapítvány Tatabányáról, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Veszprémből, valamint a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület Zalaegerszegről.
 
A széleskörű összefogással megvalósított program során Ocskay Gyulától a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép Európai Segítő Szolgálatának főtitkárától képet kaphattunk egy olyan tíz irodából álló szolgáltató hálózat kialakításáról az Ister-Granum EGTC tagtelepülésein, amely jelentősen elősegíti a határhoz közeli térségek civil szervezeteinek közérdekű együttműködését. Az irodák a környékbeli civil szervezeteknek segítséget nyújtanak adminisztrációs, pályázatkészítési, jogi, gazdálkodási témákban, az egy illetve két százalékos kampánytémákban, és képzéseket, tanulmányutakat szerveznek.
 
A Dél-Szlovákiai Információs Hálózat képviselője Farsang István, bemutatta a hálózat sikeres projektjeit (E-Nonprofit Learning, Start program, Történelmi gyümölcsfajták megőrzése, nonprofit 1x1).
 
Csáki Rozália a Civitas Alapítvány projekt koordinátora előadást tartott a szervezet civil szervezeteket segítő tevékenységét és tájékoztatást adott a „Hagyományaink gyümölcsei” programrólmelynek fő célkitűzése a hagyományos gyümölcsfajták megmentése, ezek termesztésének ösztönzése és a helyben történő feldolgozás által a hagyományos gazdálkodás jövedelmezővé tétele. Ismertette az alapítvány oktatási tevékenységét, melynek keretén belül gazdákat képeznek ki a gyümölcsösök kezelésének, a gyümölcsbegyűjtés és közösségi kommunikáció témákban. Az alapítványnál pályázati lehetőségekről, a pályázás módjáról, egy vállalkozás indításáról és még adminisztratív kérdésekről is informálódhatnak a termelők.
A Civil Fórum lap főszerkesztőjeként elmondta, hogy a kiadvány nemcsak tájékoztat, hanem szakmai ismeretet nyújt, dokumentál, gondolkodásra serkent, cselekvésre ösztönző jó példákat mutat be, látókört tágít, és tájékozottabbá teszi a civil szektor történései iránt érdeklődőket.
A következő kérdéskörökkel foglalkoztak kiemelten 2009-ben: Civil szféra a végeken, Hálózatépítés a civil szférában, Egyház és/mint civil szféra, Információs technika a civil világban.
 
Tóth Andrea Judit program menedzser az ECNL Európai Nonprofit Jogi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Képviseletében az Európai szintű civil szerveződések, hálózatok tevékenységéről adott átfogó ismereteket. Szervezettípus és szakmai területek, ügyek alapján létrejött hálózatok tevékenységét mutatta be (EFC, CEDAG, CONCORD, Social Platform, European Women’s Lobby, European Youth Forum, Green 10 Civil Society Contact Group, Act4Europe, Critical Mas, Transparency International). Három szervezet céljait, felépítését, tevékenységét részletesen ismertette (CONCORD, ICFO,BCSDN). Tájékoztatást adott a hálózatok finanszírozási lehetőségeiről is.
 
Vercseg Ilona a Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke a Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat szerveződéséről és munkájáról tartott előadást.
A hálózat 2000-ben alakult a szabaddá vált közép-kelet európai országokban létrejött közösségszervező szervezetekből (centers for community organizing); a demokrácia és civil társadalom fejlesztésével foglalkozó civil szervezetekből; a civil részvétellel foglalkozó kutatási szervezetekből; valamint közösségfejlesztő és vidékfejlesztési szervezetekből. A hálózat tagországai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Belorusszia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Oroszország, Örményország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. A hálózat célja a szabad állampolgári részvétel gyakorlatának elősegítése, a tapasztalatok megosztása, egymás megerősítése, az egymástól tanulás és annak a meggyőződésnek a folyamatos fenntartása és kommunikálása, hogy az állampolgári részvétel az egyik legfontosabb ügy az új demokráciák életében. A hálózat tevékenységét jól reprezentálja, hogy minden év szeptemberének végén megszervezi nagyszabású, a tagországokra kiterjedő akcióját az Állampolgári Részvétel Hetét (ÁRH).
 
A sokrétű információt adó előadások után a résztvevők kérdéseket tettek fel a témák alaposabb megismerése érdekében és véleményt cseréltek az együttműködési lehetőségekről. Szombaton a konferencia zárásakor levonhattuk azt a következtetést, hogy a konferencia célkitűzéseit sikerült elérni. A proHáló tagszervezetei és a meghívott civil együttműködések képviselői - hálózati együttműködéssel kapcsolatos ismeretbővítés egyik fontos állomásaként - a konferencia megrendezésével létrehozott szakmai tapasztalatcsere útján képet kaptak az európai nemzetközi hálózatok tevékenységéről. A hálózati együttműködés eredményeinek elemző bemutatása hozzájárult a civil szolgáltató tevékenység nemzetközi eredményeinek megismeréséhez. Együttműködő és közreműködő partnereinkkel alkotó eszmecserét folytatunk a további eredményes tevékenység megalapozása érdekében, valamint tájékoztatást adtunk részükre a proHáló Hálózat nemzetközi tevékenységéről is.
  
Eger, 2010. május 21.
                                                                                   Bárdos Ferenc