Kirepültek a lányaink… El kell engedjük a kezüket.

Végéhez ért a Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítéséért című másfél éves alternatív munkaerő-piaci programunk. Mitől volt ez más, mint a többi szintén a foglalkoztatási szint emelését célul kitűző munkaerő-piaci program?
Mert a puszta munkalehetőségnél többet kínált a célcsoportot képező 25 hátrányos helyzetű hölgynek. Befogadó és elfogadó környezetet biztosítottunk számukra, hogy megkönnyítsük mind a foglalkoztatásba, mind pedig a társadalomba való visszailleszkedésüket.. Ezek ismeretében dolgoztuk ki azt a komplex szolgáltatás kínálatot, mellyel a projektmunkatársak igyekeztek felkészíteni a hölgyeket az álláskeresés nehézségeinek leküzdésére.
A program lezárásával megszűnt a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által biztosított védett környezet. Ezt követően önállóan kell megállniuk a helyüket a foglalkoztatás színterén. Most fog kiderülni, mennyire válik hasznukra mindaz a tudás, tapasztalat, amit az elmúlt évben sajátítottak el. A több irányú, összehangolt segítséget mennyire tudják saját szolgálatukba állítani.
Az Egyesület továbbra is figyelemmel kíséri a hölgyek sorsát. A legjobban felkészült álláskeresők közül is csak keveseknek adatik meg, hogy elhelyezkedjenek. A 25 hölgy közül mindössze heten állnak jelenleg rövidebb-hosszabb munkaviszonyban.
Felmérést végeztünk a célcsoport körében arra vonatkozóan, hogy milyen hatással volt rájuk a programban való részvétel. Hozott-e valami változást az életükbe? Javultak-e az elhelyezkedési esélyeik. A hölgyek válaszai elsősorban a személyiségük alap beállítottságát tükrözik vissza. A pesszimistábbak hajlamosak hiábavalónak érezni minden erőfeszítést, ha nincs álláslehetőség, amit betölthetnének. Az optimistábbak pedig úgy gondolják, a program lévén olyan használható ismereteket, tapasztalatokat szereztek, melyeket eszközként használva nem várják, hanem eléjük mennek a lehetőségeiknek. Ők azok, akik határozottan állítják: javultak esélyeik az elhelyezkedésre. Nem látják már olyan kilátástalannak a helyzetüket, mint egy évvel ezelőtt. Nagyobb teret nyitott számukra a program.
A szemléletmódjuktól függetlenül azonban sok tekintetben egybehangzó véleményen vannak. Könnyebben fejezik ki gondolataikat, jobban meg tudják magukat értetni embertársaikkal, saját érdekeik képviseletében határozottabbak, magabiztosabb a fellépésük a munkaerő-piacon, mint egy évvel ezelőtt. A program során megismert különféle álláskeresési technikák segítségével hatékonyabban tudnak reagálni a lehetőségekre. Hivatalos ügyeik intézésében önállóbbakká váltak. Céltudatosabban élik mindennapjaikat. Az elmúlt évben szerzett ismeretségeiket komoly kapcsolati tőkének tekintik. Szinte mindannyian beszámoltak arról, hogy nőtt az önbizalmuk, bátrabbak, magabiztosabbak lettek. Önismeretük, konfliktuskezelő képességük sokat fejlődött. Rengeteg hasznos információval, tudással gazdagodtak. Barátokra tettek szert, közösségélményhez jutottak. És ami nem utolsó, szakmát és munkalehetőséget kaptak.
Mindez nem kevés! Sok és sokféle változást hozott az életükbe a program. Talán elindult egy folyamat. Immár rajtuk áll, mit kezdenek vele. Képesek-e saját irányításuk alá vonni a jövőjüket? Mi drukkolunk nekik!
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósított projektet az Európai Unió az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával támogatta.