Civil kutatási projekt

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!
 
„A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében” című kutatáshoz kérjük közreműködését.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által 2009-ben kiírt „Civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatása (NCA-CIV-09-E)” című pályázatra, melyet a Kollégium pozitívan bírált el. A kutatással a civil érdekképviselet/érdekérvényesítés jelenlegi gyakorlatáról szeretnénk képet kapni.
Az érdekérvényesítés szűkebben és tágabban is értelmezhető. Munkája során minden szervezet  folyamatosan végez érdekérvényesítési tevékenységet, célcsoportjaihoz kötődően (pl. Rába habzásának megszüntetése, emlő-rákszűrés népszerűsítése, stb.) - akciók indításával és menedzselésével érdekeket képvisel és érvényesít. Kutatásunkban az érdekérvényesítés fogalmát a legtágabb értelemben használjuk, tartalmát az „azonos nyelven beszélés” érdekében a következőkben adjuk meg:
·a saját szervezetüket érintő döntések befolyásolása;
·a szervezetük célcsoportjaihoz köthető ügyekkel kapcsolatos döntések befolyásolása;
·a nonprofit/civil szektor, illetve az ágazatuk kulcsfontosságú ügyeivel kapcsolatos döntéshozatal befolyásolása.
A kutatási folyamat során összegyűjtött, rendszerezett és elemzett információkat Zárótanulmányban foglaljuk össze. A tapasztalatok bemutatása mellett feltárjuk a problémákat, és az érdekvédelmi/érdekérvényesítési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében javaslatokat fogalmazunk meg.  Az elkészült kutatási anyag elérhetőségét a http://civilhaz.enyft.hu, valamint a www.nca.hu honlapokon biztosítjuk.
A kérdőív kitöltése kb. 20-30 percet vesz igénybe. Kérjük, a mellékelt kérdőív kitöltésével járuljanak hozzá Önök is a civil szektor érdekképviseleti/ érdekérvényesítési tevékenységét bemutató reális helyzetkép feltárásához, és a kitöltött kérdőívet elektronikus formában, legkésőbb egy héten belül szíveskedjenek a nyirsegicivilhaz@enyft.hu e-mail címre visszaküldeni!
 
Együttműködésüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
 
Nyíregyháza, 2010. január 12.
      
 
 
        Nagy Péter sk. 
               elnök
NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő  és Információs Kollégiuma                                             
 
      Váradi Zsuzsanna sk.
        operatív igazgató
  Első Nyírségi Fejlesztési Társaság