NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM KONCEPCIONÁLIS STRATÉGIÁJA

A Nyíregyházi Civil Fórum fejlődésének abba a szakaszába lépett, amikor szükség van az egységes, a tagság érdekeit, a további fejlődési lehetőségeket és célokat megfogalmazó stratégiára.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a proHáló Hálózat programjának keretében segítette a Nyíregyházi Civil Fórum stratégiakészítésének folyamatát, egy belső hálózati pályázat keretében megteremtette a folyamat elindításához szükséges infrastruktúrát, szakmai és anyagi hátteret. A program megvalósításához 2010. januártól a Felső-Tisza Alapítvány nyertes NCA pályázata nyújt segítséget.
A program keretében kidolgozott kérdőíven a Fórummal kapcsolatos legfontosabb problémákat, szükségleteket térképeztük fel. A feldolgozását követően a Fórum - bizottsági delegáltakkal - kibővített Ügyvivő Testülete elkészítette a SWOT-analízist, feltérképezve a Fórum erősségeit-gyengeségeit, az előtte álló lehetőségeket és veszélyforrásokat megjelölve.
A Testület meghatározta a Fórum jövőképét, felállította a problémafát és célfát, mely a Fórum koncepcionális stratégiájának alapját képezi. Decemberben a szakértői csoport munkájának eredményeként elkészült a koncepcionális stratégia, amely 2010. tavaszán megvitatásra kerül a Nyíregyházi Civil Fórum tagszervezeteivel. Az észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek a végleges, teljes stratégiai dokumentumba.