Évzáró hálózati találkozó - 2009. december 10-11, Kunbábony

Már hagyományos jelleggel, harmadjára tartotta Kunbábonyban a Civil Kollégium Közösségi Házában évzáró hálózati találkozóját a proHáló országos hálózat.
A találkozón minden munkacsoport értékelte a saját munkáját, valamint a hálózat összességében is értékelte az évet. A 2009-ik év a proHáló legtermékenyebb, legtöbb szakmai eredményt hozó éve volt, a projektek előkészítetten, tervszerűen és megfelelelő koordináció mellett folytak le, a 4 munkacsoportban folyó munka kiegyenlített volt, sok volt az új, szükségletekből építkező kezdeményezés, az egymástól való tanulás és a közös megvalósítás állt a munka fókuszában. Tovább fejlődött a megvalósításhoz történő külső források bevonása.
A kialakult hálózati monitoring szerint értékeltük az évet, és magát a belső értékelési rendszert, annak működését is elemeztük. A találkozón megtörtént a következő évi vállalások, konferenciák és tervek felvázolása.Beszéltünk az RCPH alapítvány sorsáról, a Szövetség a Közösségi Részvételéért Egyesületben való részvételünkről. Kiosztottuk a phÉrték novemberi, tematikus számát.
Este, a szabad program keretében került sor a proHáló karácsonyra, ajándékozással, ünnepi vacsorával.
Képgalériánk a találkozóról.