Bárdos Ferenc

Személyi adatok
Vezetéknév, utónév: Bárdos Ferenc, állampolgárság: magyar, születési dátum: 1956. 05. 26, E-levél: fri@chello.hu

Szakmai tapasztalat
Időtartam: 1994-2008, 2004-2006, 1996-1998, 1989-1994, 1986-1989
Foglalkozás / beosztás: Ügyvezető, elnök, elnök, ügyvivő, munkatárs

Főbb tevékenységek és feladatkörök:
Egyszemélyi felelős vezető, szervezési teendők, koordinálás, gazdálkodás irányítása; Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának irányítása, pályázati rendszer működtetése; Központi Környezetvédelmi Alap H kerete választott bizottságának irányítása, pályázati rendszer működtetése; Szervezés, koordinálás; környezetvédelem, fogyasztóvédelem, településfejlesztés.

A munkáltatók, megbízók neve és címe:
Életfa Környezetvédő Szövetség (3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.),elektori és NCA Tanács választása alapján az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3.sz.), Környezet, Természet és Állatvédők Országos Találkozójának választása alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.),Heves Megyei Környezetvédelmi Szövetség, Hazafias Népfront Heves Megyei Bizottsága (3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.).

Tevékenység típusa, ágazat
804220 (854102) – szakmai képzési célú felnőttképzés, 804215 (855904) egyéb tanfolyami oktatás, 804216 (855905) tanórán kívüli oktatás, 741401 (702205) - témamenedzselés, programkoordinálás, 741301 (732001) piac -, közvélemény kutatás, 741401 (702203) humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás, 732001 (722002) – humán kutatás, fejlesztés,748702 (823001) – kiállítás, - vásár-, kongresszusszervezés, 722203 (620102) rendszerszervezési, karbantartási tanácsadás, 724006 (631101) egyéb adatbázis szolgáltatás, 723004 (631105) weboldal üzemeltetés, 723001 (631104) adatfeldolgozási szolgáltatás, 726001 (620901) egyéb számítástechnikai tevékenység, 741438 (702204) egyéb üzletviteli tanácsadás. 804219 (855907) általános képzési célú felnőttképzés, 724001 (581104, 581202, 581302,581402, 581903) könyv on-line-kiadása, címtárak, levelezőjegyzékek on-line kiadása, napilap on-line kiadása, folyóirat, időszaki kiadvány on-line kiadása, egyén on-line- kiadói tevékenység.

Tanulmányok, végzettség, képesítés
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Humánszervező szak, humánszervező (HK -493/2008), időtartam:2006-2008, Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, személyügyi szervező szak, személyügyi szervező (385/2004), időtartam: 2001-2004.

Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv: magyar
Egyéb nyelv: orosz (A1, Alapszintű nyelvhasználó)

Társas készségek és kompetenciák
Kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó, kezdeményező, konszenzus, motiváló, irányítási készség – vezetői tevékenység során és a betöltött munkakörökben.
Kommunikációs rugalmasság, közérthetőség, prezentációs készség, hatékony kérdezés és meghallgatási készség a pályázati rendszerek működtetése során. Kompromisszum készség, konfliktusmegoldó készség az NCA tevékenységnél.

Szervezési készségek és kompetenciák
Kommunikációs és rendezvényszervezési gyakorlat, információgyűjtés, tervezés, értékelés, ellenőrzőképesség, problémaelemzés és feltárás, okok feltárása, helyzetfelismerés, gyakorlatias feladatértelmezés, eredményorientáltság az ügyvivői és ügyvezetői tevékenység során.

Műszaki készségek és kompetenciák
Diagnosztizálás, hibaelhárítás, kézügyesség, pontosság és precizitás a számítástechnikai tevékenység során.

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
Számítógép ismeretek: hardver konfigurációk, MS és egyéb operációs rendszerek, Microsoft Word, Excel, kommunikációs és adatbázis programok kezelése, kiadvány és bemutató szerkesztés, videó-szerkesztés, portál kezelés, levelező- és böngészőprogramok – TSF GFK, PTE FEEK, OKJ 51 5223 10.

Egyéb készségek és kompetenciák
Tűrőképesség, monotónia tűrés, önfegyelem, kitartás, stressz-tűrő képesség, állóképesség. Katonai szolgálat során.
Járművezetői engedély
Vezetői engedély (B. kategória).

Társadalmi szervezeti tevékenység és gyakorlat:
Környezet- és Természetvédők Országos Találkozójának szabályait előkészítő Ideiglenes Tanács Tagja 1995-1996-ig, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Központi Környezetvédelmi Alap H keretének Elnöke 1996-1998-ig, Civil Ház Hálózat választott ügyvivő 2002-ben , Kerecsendi Vidékfejlesztési Egyesület Ellenőrző Bizottságának Elnöke 2002-2004, Környezet- és Természetvédők Országos Találkozója OT szabályzat szerkesztő bizottságának tagja 2003, NOSZA országos program tanácsadó testületének tagja 2002-2003, KÖRE országos program, programvezető 2002-2004, KÖRTE országos program programvezető 2005-2007, Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának Elnöke 2004-2006, Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság tagja 1995-2005, TEEN országos program, tanácsadó testület tagja 2006-2007, Zöld Szív Mozgalom Nagytanácsának tagja, Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület tagja, Eger Város Környezeti Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának tagja, Sándor András Alapítvány Kuratóriumának tagja, ProHáló országos programtanács tagja.

Publikációk: Dr. Renn Oszkár - Bárdos Ferenc - Dr. Nagy Árpád - Gál Sándor - Ónodi Zsuzsa: Első Lépések (2004), Nemzeti Civil Alapprogram Elnöki Tájékoztató (2004), Visszatekintés a Nemzeti Civil Alapprogram működésére (2005), Bárdos Ferenc – Scsaurszki Tamás: Értékek és lehetőségek (öt városi civil együttműködés tapasztalatai – 2006), A civil szolgáltató központok szerepe az aktív állampolgárság megteremtésében (2008).

Referenciák: Környezet és Természetvédő Szervezetek Együttműködési Rendszere, Heves Megyei Civil Szervezetek együttműködési rendszere, KÖRE, KÖRTE program, Civil Ház program, Nemzeti Civil Alapprogram.

Kitüntetések: Kiváló Munkáért 1979, Haza Szolgálatáért Érdemérem Bronz Fokozat 1981, Környezetünkért Emlékplakett 2001, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2005.