Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc

Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc

Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
Telefon/fax: (0036-46)508-626
E-mail: civil@recik.hu, recik@recik.hu
Képviselője:
Honlap: http://www.recik.hu/

A Regionális Civil Központ Alapítvány hosszú távú célja a társadalmi integráció és kohézió növelése, egyrészt a közösségek megtartó erejének növelésével, másrészt a hátrányos helyzetű egyének és csoportok autonómiájának és integrációs fokának erősítésével, fejlesztés, képzés és foglalkoztatás által, az állami és gazdasági élet szereplőinek bevonásával, a velük való kapcsolat erősítésével.

Az alapítvány közérdekű céljai és tevékenységei
1. Közösségi és civil szolgáltatások
Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szakmai és technikai segítő szolgáltatások, kulturális tevékenység civil szolgáltató központ keretében 3 főállású munkatárssal.
•        Információ szolgáltatás, civil adatbázisok létrehozása és működtetése, naprakész pályázati információk biztosítása, szakkönyvtár működtetése, regionális, megyei és városi szintű döntések hozzáférhetőségének a biztosítása.
•        Tanácsadás - jogi, pénzügyi, pályázatírási, szervezeti, stb. ingyenes személyre szabott ill. célirányos csoportos tanácsadás.
•        Rendezvények szervezése, támogatása - konferenciák, kampányok szervezése (1%-os kampány szervezése, NCA és PHARE pályázati tanácsadói fórum és tréning (300 fő) Önkéntesek Hete, Regionális Fejlesztési Civil Klub stb.)
•        Nonprofit szervezetek tevékenységeinek, programjainak támogatása -Közös Érdekek Kerekasztala, Miskolc Városi Civil Műhelyek működtetése, Civil Fórum (a Civil Műhelyek vezetőinek találkozója), megyei V. Civil Expo, Civil Kulturális Kavalkád, NCA Tanácstagok előjelölő gyűlése, NCA kistérségi workshopok.
•        Technikai segítségnyújtás civileknek inkubátor jelleggel- helyiség biztosítás, fénymásolás, nyomtatás, pályázati anyagok letöltése, számítógép és Internet, telefon, fax használat, rendezvény szervezés.
•        Kiadványok megjelentetése - ReCIKLIKA c. időszaki kiadvány (9 alkalom , 5400 pld.).

Munkaerő-piaci szolgáltatások
Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
•        Újra Dolgozom Program működtetése OFA támogatással 2000-2004. (1623 fő programba vont, 969 fő elhelyezett).
•        Újra Dolgozom Program Miskolc, HEFOP 2.3.2. 2005.
•        MÁV tömeges létszámleépítés - álláskeresési felkészítő tréningek 2004-2005.
•        EU-Háló program - foglalkoztatási célú civil szervezetek segítése 2004-2005.

Projekt szolgáltatások
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A civil szervezetek támogatása abból a célból, hogy a régióra jellemző munkanélküliség enyhítésére új módszereket dolgozzanak ki.
Projektek kidolgozása és működtetése, projekt tanácsadás biztosítása.
•        5o év körüli diplomás munkanélküliek elhelyezésének segítése 2000-2001.
•        „Tűzzel-vassal" Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációja PHARE 2002-2004.
•        „Csiszolatlan fekete gyémántok" romák munkaerő-piaci integrációja PHARE 2002-2004.
•        „Zsilip" kistérségi foglalkoztatási program 2004-2005. (Három kistérségben 180 fő érintett bevonásával)
•        „Mozgáskorlátozottak foglalkoztatása az egészségügyre váró innová-cióban" PHARE 2003-2004.
•        „Összekötő folyók" PHARE Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen. Partnerség Szendrő város önkormányzatával 2003-2005.
•        „Segítő kéz" PHARE Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen. Partnerség Szerencs város önkormányzatával 2004-2006.

Fejlesztési és képzési szolgáltatások
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékeny-ség, kutatás.
•        Képzések, oktatások szervezése - Reintegrációs, motivációs és álláskereső tréningek tartása 2001-2004. Területfejlesztési (30 szervezet), média tréning (25 szervezet), jogi szakmai képzés (36 szervezet) Európai Uniós és projekt menedzsment (74 résztvevő ill. szervezet) képzések és tréningek tartása. 2000-2005.
•        Ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók szervezése - Európai Uniós és hazai támogatások tájékoztató rendezvényeinek a bonyolítása,
•          Szervezetünk 2004-ben akkreditált képzőhellyé vált.

{mosimage}