Civil Műhely kötetek - a proHáló kiadványai

„proHáló – 7 éve hálózatban – proHáló  Seven years in network”

címmel angol és magyar kétnyelvű kiadvány, amely a Hálózat hétéves együttműködését mutatja be.

Civil Műhely kötetek 4.

„A kiadványban az érdeklődő olvashat tényszerű elemzést tevékenységünkről, bemutatkoznak tagszervezeteink,

és vallunk arról is, mit jelent számunkra a hálózat, mit kaptunk a közös munkától, és mivel gazdagítottuk azt.
 Mégis a leírtak mögé kell látni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a legépítőbb és legtanulságosabb a folyamat volt számunkra, amely során az ösztönös hálózatfejlesztéstől a ma tudatosságáig eljutottunk. Hálózati életutunk elején csak próbálgattuk, majd később beszélni tanultuk a közös nyelvet. Nem kellett egyszerre lépnünk, amikor az úton járni tanultunk, de szorosan fogtuk egymás kezét, és amikor elestünk, egymást segítve talpra álltunk. Mindig jelen volt köztünk a bizalom és együtt maradás igénye.

Közös értelmezéssel és konszenzussal hosszasan alapoztunk: megfogalmaztuk a működésünk tartalmi és szervezeti kereteit, a hálózati minőség jellemzőit, szabályzatokat alkottunk és alkalmaztuk, kiválasztódtak munkaszervezeteink és funkcióik, működőképes lett struktúránk.
Gondosan és fokozatosan építkeztünk: programokat, kutatásokat, elemzéseket terveztünk és valósítottunk meg. Működési tapasztalatainkat öt kiadványban adtuk közre, tudástárunk, időszaki kiadványunk, portálunk született. Civil hálózatfejlesztés - az együttműködés művészete címmel képzési programot akkreditáltattunk és valósítunk meg. Kialakítottuk és alkalmazzuk, a hálózati önkéntes vállalás és önértékelés rendszerét.
Tanultunk, kapcsolatokat építettünk és tapasztalatokat adtunk át a belső és a működési környezetünkben szervezett képzéseken. Öt országban jártunk tanulmányúton. Regionális és nemzetközi konferenciáink fókuszában a hálózatépítés és a szervezetfejlesztés álltak.
Szeretünk és tudunk együtt ünnepelni: várt alkalmaink egyike a proHáló Karácsony, számon tartjuk egymás szakmai és egyéni sikereit, jeles napjait, „proHálócska” pedig már akkor blogolt, amikor még nem is volt divat.
Kezdeményezésünk 18 szervezett együttműködésével indult, mára 12 tagszervezet és az egyéni tagok csoportja
alkotja hálózatunkat. Akik nem tartottak velünk, részben szervezeti átalakulás, vagy a hálózati lét másképpen értelmezése miatt váltak el tőlünk.
Úgy látjuk, ezek a konfliktusokkal teli időszakok rávilágítottak hiányosságainkra, de egyúttal, új elemeket, a hálózati munka más minőségét is hozták számunkra.”   Groskáné Piránszki Irén

 

proHáló - Nonprofit marketing

Civil Műhely kötetek 4.

Megjelent a CIVIL MŰHELY KÖTETEK sorozat 4. kiadványa proHáló - Nonprofit marketing címmel, mely hiánypótló, hasznos információkat tartalmazó segédlet, útmutató.

Az Előszóban Varga Endre – a kötet szerkesztője, a proHáló Hálózat marketing munkacsoportjának vezetője – ajánlja a nonprofit marketing új szakirodalmát, mely – a proHáló Hálózat marketing stratégiájának tapasztalataira támaszkodva – a civil szervezeteknek, hálózati együttműködéseknek kíván segítséget adni.

A tartalomból:

Cserpes Attila: Civil szervezetek a marketing erdejében

Varga Endre: A proHáló Hálózat marketingtevékenysége

A proHáló Hálózat hosszú távú marketingterve

Arculati útmutató

Kiadványaink

proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók fejlesztéséért

A proHáló Hálózat tagszervezetei és elérhetőségeik.

 

A kiadvány a proHáló Hálózat szellemi műhelyében készült, létrehozásában közreműködtek a proHáló Hálózat marketing munkacsoportjának tagjai. Beszerezhető a proHáló Hálózat tagszervezeteinél.

 
 Nonprofit Címtár - Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban 2009

Civil Műhely kötetek 3.

A kötet a proHáló hálózat szellemi műhelyében készült, a nonprofit szakmai sorozat 3. kiadványa. Az anyaggyűjtésben a proHáló hálózat tagszervezeteinek munkatársai vettek részt. A címtárban olyan együttműködési formák (civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) mutatkoznak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos szerepet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány megjelentetésének célja a területi együttműködések tapasztalatainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további együttműködéseket generáljon. A közel 70 hálózati együttműködésről megyénkénti lebontásban kapunk képet, információkat. A hiánypótló adatbázis beszerezhető a proHáló tagszervezeteinél.

A kiadvány adatbázisa elérhető a portálon, elektronikus adatbázis formájában.

Hálózatfejlesztés

Civil Műhely kötetek 2.

(Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs, 2008. Kiadja a Nevelők Háza Egyesület (Pécs) együttműködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal. (Debrecen). 
A kiadvány – 2003-tól – 2008.-ig - a proHáló hálózat belső fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi azt a folyamatot, amely során a tagok az információs hálózat szintjéről eljutottak az együttműködési hálózatig. Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz. A proHáló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztő tevékenységükkel. A hálózati együttműködés formáinak, és módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alkalmaztak, erről szól a kiadvány. A proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadvány jelent meg. A cél az volt, hogy időről időre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményeiket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles körével. A kiadvány a proHáló tagszervezeteinél szerezhető be, akiknek elérhetősége www.prohalo.hu portálon megtalálható.

ProHáló

Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. Debrecen, 2005. Kiadja a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, együttműködésben az Alföldi Civilekért Alapítvánnyal. 122 o.

Kiadványunkban a proHáló hálózatban jelen lévő szemléletet, eddig elért eredményeinket, törekvéseinket mutatjuk be, részben azzal a céllal, hogy összegezzük a 2003 év májusa óta elért eredményeket, másrészt tapasztalataink közreadásával segítségére lehessünk hálózatépítésben tevékenykedőknek. 
A kiadvány beszerezhető a proHáló hálózat tagjainál, az elérhetőségek awww.prohalo.hu portálon megtalálhatók.

 

A kiadványok megjelenését a Charles Stewart Mott Alapítvány támogatta.