Megjelent Nyírmártonfalva első falukönyve

2016. november 18-án bensőséges ünnepség keretében átadták Nyírmártonfalva első falukönyvét a helyi művelődési házban.

A falukönyv jellemzője és legfőbb értéke, hogy helyi emberek írták, helyi embereknek, helyi emberekről.

Kiadványunk tisztelgés az elődeink előtt, akik itt vannak a tekintetünkben, a gesztusainkban, normáinkban, és mind abban, ahogyan éljük az életünketUgyanakkor iránytű is a mának és reményeink szerint gazdag örökség a jövőnek.

„Az volt a célunk, hogy emlékekből összegyűjtsük, leírjuk és közreadjuk a településünk múltjának mozaikjait, úgy, ahogyan azt az itt élők átélték, és ahogyan az emlékezetükben megőrizték.

A településünk múltja rendkívül gazdag és színes. Ez a gazdagság azt itt élők lelkületében, hitében, a faluhoz, a földhöz való ragaszkodásában, a szegénységet, elmaradottságot túlélni akarásában és, leleményességében érhető tetten, amikor feltárul előttünk egy család vagy egy ember sorsa.

A legkorábbi dokumentum, amit közreadunk, 1794-ből származik, időben az 1960-as évekig tartó időszakot mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül. 41 írás, 247 fotó és dokumentum és közel ezer ember neve szerepel az írásokban.

A munkánkat 90 közreműködő segítette (akik írtak, meséltek, fotót, dokumentumot, vagy információt adtak) és jó tudni, hogy 73 fő előzetesen anyagilag támogatta kezdeményezésünket.” ( részlet a Falukönyv Írók Körének ajánlásából)

A kiadvány a Falukönyv Írók Körének szellemi műhelyében készült, 1570 óra önkéntes munkával, másfél év alatt.

A kör tagja: Erdős Gáborné, Groskáné Piránszki Irén, Kövérné Könnyű Brigitta, Ternován Tiborné Dankó Rita, Oláh Sándorné Boros Eszter, Almási Sándor, Nyári István.

Kiadója: Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

A falukönyvet a közreműködők és támogatók mellett minden - a településen lakó család - ingyenesen megkapja, átveheti a könyvtárban.

A falukönyv elkészítésének infrastrukturális és technika feltételeit a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen biztosította, ezen túl szakmai segítséget nyújtott a kiadvány elkészítéséhez. (kuratóriuma: Groskáné Piránszki Irén elnök, Józsa Kálmán, Pocsajiné Fábián Magdolna)

További hírek:

http://www.nmi.hu/hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-Hajdu-Bihar-Megyei-Iroda...