Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen

 

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen

Székhely cím: 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.sz. Levelezési cím, irodaIroda: 4029 Debrecen, Maróthy György u 5-7.sz. Telefon: 06-20 9-56 58 59
E-mail: adattar@t-online.hu
Honlap: http://www.eck.hu/adattar/
Képviselője: Groskáné Piránszki Irén 

1. Civil Közösségi Adattár működtetése Debrecenben, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja civil szervezeteknek:
Információszolgáltatás pályázati lehetőségek elérhetőségeiről,
Tanácsadás nonprofit szervezetek alakítása, működtetése témakörben,     
Közösségi könyvtár működtetése: szakirodalom helyben olvasási lehetőség és internetes ajánlás, elektronikus hírlevelek figyelése és továbbítása.
Civil portálok működtetése www.eck.hu/adattar, illetve közreműködés portálok működtetésében www.civilmagyarorszag.hu
 
2. Megyei Tanácsadó Szolgálat működtetése, az Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat projekt keretében:
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium pályázati felhívására sikerrel pályázott a nyíregyházi Első Nyírségi Fejlesztési Társaság partnerségben a szolnoki Impulzus Egyesülettel és Alapítványunkkal. A projekt keretében 2008. évben működtettük a Megyei Civil Tanácsadó Szolgálatot. Tanácsadásokat szerveztünk a következő szakterületeken: pénzügyi, jogi, munkaügyi szervezetfejlesztés, projektgenerálás, pályázatírás, közösségfejlesztő folyamatok tervezése és megvalósítása, hálózat és partnerség-építés stb. A tanácsadások az év első felében megvalósultak egyrészt csoportos formában, kistérségenként - berettyóújfalui, debreceni, püspökladányi, Hajdúhadház -, havonta egy alkalommal, előre hirdetett témákban és időpontban. Másrészt egyéni tanácsadás formájában, amelyre tíz szakértőt kértünk fel a korábban is leírt nonprofit szakterületek szerint. 
 
3. Partnerség - kapcsolatépítés – hálózatfejlesztő tevékenység, különös tekintettel a helyi, megyei és a régiós együttműködésekre
Kezdeményezésünkre alakult meg Kistérségi Civil Műhely (Vámospércs és a szomszédságában működő települések civil szervezeteinek közreműködésével) és a Megyei Partnerségi Műhely (hét civil (ernyő) szervezet összefogásával) 2008-ban elsősorban információ közvetítésével és a tanácsadó programok révén segítettük a partnerségek munkáját.
 
4. A közösségfejlesztés szemléletének és cselekvési technikáinak népszerűsítése:
2008. februárjában együttműködésben a Közösségfejlesztők Egyesületével a proHáló hálózat tagszervezeteinek szerveztük meg a „Közösségi munka” akkreditált képzést.
A Közösségfejlesztés cselekvési technikái – továbbképzés (műhelymunka), 2008. március 19-én zárult. (három alkalomból állt, 12 fő vett részt a régióból)
Resztvettünk az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság kezdeményezett - NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma támogatásával megvalósuló - „Partnerségben kistérségért” elnevezésű program megvalósításában. Októberben, szakmai közreműködésével kezdődött el a „Közösségfejlesztés cselekvési technikái - műhelymunka” sorozat Tiszavasváriban és térségében, valamint Vásárosnamény és térségében.
 
4. Terepgyakorlat egyetemi hallgatóknak
Alapítványunk rendszeresen fogad terepgyakorlatra egyetemi és főiskolai hallgatókat, illetve együttműködünk olyan civil szervezetekkel, amelyek akkreditált képző intézményként valósítnak meg legkülönfélébb képzéseket. 2008-ban három hallgatót fogadtunk. 
 
5. proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatók és a nonprofit szolgáltatások hálózatának fejlesztéséért - országos hálózatfejlesztő projekt koordinálása. (www.prohalo.hu). Alapítványunk látja el a programközpont feladatát.
Munkánk fő irányai:
1. A proHáló önirányító, stratégia-építő és fejlesztő tevékenységének és belső kapcsolatrendszerének fejlesztése
2. A proHáló hálózat fejlesztő és szolgáltató tevékenysége – az egyes hálózati tagok működési környezetében
3. Külső kapcsolatrendszer fejlesztése, nyilvánosság, kiadványozás.

Jelentősebb kiadványok, publikációk
•        Nonprofit szervezetek Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, Cím és Adattár. 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000. „Civil Műhely Kötetek", Debrecen, Szóla Rádió Alapítvány, Kelet-magyarországi Közösség-szolgálat Alapítvány.
•        Ifjúsági Közösségi felmérés és fejlesztő munka Nagyrábén. Tanulmány. 1996, 1997 Közösségi Példatár. Debrecen, 1999. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány. Reciprok Füzetek 1.
•        Partnerség és Együttműködés. Tanulságok és tapasztalatok az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatok épüléséhez. Debrecen, 2001. Reciprok Füzetek 2.

{mosimage}