A proHáló – szellemi műhely, ahová jó tartozni!

A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai - regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben - szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.

A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.

Célja:

  • A civil szférán belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítés, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló nonprofit szektor kialakulásához, dinamikus fejlődéséhez
  • Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, és megvalósítása
  • Az önszerveződések bátorítása, a civil közösségek létrejöttének elősegítése és a működésükhöz szükséges információk biztosítása
  • Szektorok közötti együttműködés generálása, különös tekintettel a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra
  • Olyan partneri együttműködések kialakítása, amelyben a programok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proHáló hálózat és hosszú távon, működőképes marad.