Friss hírek

New issue of Civil Workshop Series of the proNet Network has been published

Non- profit Register- Networks and co- operations in the third sector 2009 issue- prepared in the intellectual workshop of  proNet- is the 3. edition of the networks’ professional series. Colleagues of the member organisations of proNet network has been participated in data collection. The Register presents co- operational forms (civil forums, round tables, alliances, partnerships) which were initiated by civil organisations and play significant role in their local civil societies. Sharing and popularizing expereinces in the field of local co- operations moreover generating further co- operations were the purposes of this publication. We can get description and information about almost 70 network co- operations which are listed by counties. This unique register is available at every proNet member organisations.

Megjelent a proHáló Hálózat Civil Műhely Kötetek sorozatának legújabb kiadványa

A Nonprofit Címtár - Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban 2009 című kötet, mely A proHáló hálózat szellemi műhelyében készült, a nonprofit szakmai sorozat 3. kiadványa. Az anyaggyűjtésben a proHáló hálózat tagszervezeteinek munkatársai vettek részt. A címtárban olyan együttműködési formák (civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) mutatkoznak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos szerepet töltenek be térségük civil társadalmában.

Példátlanul alacsony szinten a közbizalom - Gyorsjelentés 2009

Milyen a közbizalom hazai állapota, mennyire bízunk a különféle intézményeinkben, a magunk alapította civil szervezetekben, választott tisztségviselőinkben - országosan és helyi szinten? Gyakorlat-e hétköznapi életünkben a közjóra irányuló társadalmi részvétel?
 Ötödik alkalommal jelentkezünk a közbizalomról szóló felmérésünk összefoglalójával, amelyeket most is az Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) keretében készítettünk, minden esetben egy-egy szúrópróba-szerű országos kérdőíves felmérés eredményeiből.

Helyi Fejlesztési Munkacsoport találkozó - Nyíregyháza

 
Kedves Munkacsoport tagok!
A proHáló Helyi Fejlesztési
Munkacsoport találkozó szakmai programtervét küldöm most nektek.
Munkacsoport találkozó időpontja:
2010. február 25-26.
Munkacsoport találkozó időpontja:
Hotel Centrál - Nyíregyháza, Nyár u.
2.
A találkozó programja:
2010. február 25. (csütörtök)
12:30-13:30 óra          Résztvevők érkezése Nyíregyházára.
Helyszín: Hotel Centrál
13:30-14:30 óra          Ebéd a Hotel Centrálban (menüs)

Civil kutatási projekt

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!
 
„A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében” című kutatáshoz kérjük közreműködését.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által 2009-ben kiírt „Civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatása (NCA-CIV-09-E)” című pályázatra, melyet a Kollégium pozitívan bírált el. A kutatással a civil érdekképviselet/érdekérvényesítés jelenlegi gyakorlatáról szeretnénk képet kapni.

2009. évet értékelő dokumentumaink

Kedves Hálózati Tagok!
Itt találjátok csatolva a Mott Alapítványnak készített tartalmi beszámolót, amelyet a Hálózati Tanács tagjai véleményeztek, amelyet ez úton is köszönök. A beszámolót elküldtem fordításra.
Itt taláhatók azok a munkacsoport beszámolók is, amelyeket felhasználtam az összegzéshez:
Nemzetközi munkacsoport értékelés-tervek (2009)
Marketing munkacsoport 2009. évi munkájának értékelése

Nyíregyházi Civil Fórum koncepcionális stratégiája

A Nyíregyházi Civil Fórum fejlődésének abba a szakaszába lépett, amikor szükség van az egységes, a tagság érdekeit, a további fejlődési lehetőségeket és célokat megfogalmazó stratégiára.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a proHáló Hálózat programjának keretében segítette a Nyíregyházi Civil Fórum stratégiakészítésének folyamatát, egy belső hálózati pályázat keretében megteremtette a folyamat elindításához szükséges infrastruktúrát, szakmai és anyagi hátteret. A program megvalósításához 2010. januártól a Felső-Tisza Alapítvány nyertes NCA pályázata nyújt segítséget.

Évzáró hálózati találkozó - 2009. december 10-11, Kunbábony

Már hagyományos jelleggel, harmadjára tartotta Kunbábonyban a Civil Kollégium Közösségi Házában évzáró hálózati találkozóját a proHáló országos hálózat.
A találkozón minden munkacsoport értékelte a saját munkáját, valamint a hálózat összességében is értékelte az évet. A 2009-ik év a proHáló legtermékenyebb, legtöbb szakmai eredményt hozó éve volt, a projektek előkészítetten, tervszerűen és megfelelelő koordináció mellett folytak le, a 4 munkacsoportban folyó munka kiegyenlített volt, sok volt az új, szükségletekből építkező kezdeményezés, az egymástól való tanulás és a közös megvalósítás állt a munka fókuszában. Tovább fejlődött a megvalósításhoz történő külső források bevonása.

pHÉrték különszám - Közösségfejlesztés

 

Ha ma Magyarországon közösségekről beszélünk, akkor legtöbb esetben a civil szervezetek kerülnek a felszínre, holott számtalan informális, nem bejegyzett közösség működik, amelyek számát nem lehet megbecsülni – gondoljunk csak a szomszédsági, lakótelepi kapcsolatokra, a kalákában végzett munkára, az elnéptelenedett falvakban egymást segítő hálózatokra.

 

A civil társadalom Magyarországon sok tekintetben nem képes betölteni alapvető funkcióit, ennek fő oka a társadalom önszerveződő képességének gyengesége, az aktív „közpolgárok” és az erős helyi közösségek hiánya. A fenti problémákra, a társadalmi önszerveződés hiányára, a helyi közösségek gyengeségére próbál válaszokat adni a közösségfejlesztés.

 

Civil Karácsony

CIVIL KARÁCSONY
2009. DECEMBER 13. vasárnap 10-19h
Nyírpláza, Fsz. Civil Udvar (volt elektronikai szaküzlet)
10:30 Megnyitó: Tóth Miklós, a Nyíregyházi Civil Fórum elnöke
PROGRAM:
10:00-19:00 óra között Civil Udvarban (földszint) folyamatos programok
 Fenyődíszítés (civil szervezetek által hozott fenyődíszekkel a nap folyamán)
 Tapintva láss! Érzékenyítő eszközök, braille írás, bepillantás a látássérültek világába szemtakarón keresztül (Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete)

NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM KONCEPCIONÁLIS STRATÉGIÁJA

A Nyíregyházi Civil Fórum fejlődésének abba a szakaszába lépett, amikor szükség van az egységes, a tagság érdekeit, a további fejlődési lehetőségeket és célokat megfogalmazó stratégiára.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a proHáló Hálózat programjának keretében segítette a Nyíregyházi Civil Fórum stratégiakészítésének folyamatát, egy belső hálózati pályázat keretében megteremtette a folyamat elindításához szükséges infrastruktúrát, szakmai és anyagi hátteret. A program megvalósításához 2010. januártól a Felső-Tisza Alapítvány nyertes NCA pályázata nyújt segítséget.

Marketing workgroup meeting has been held

The Marketing workgroup continued its activity this time in Székesfehérvár on the 10 and 11 of November 2009. Framing of the image handbook was the meeting’s main topic.
Representatives of the member organisations have completed the type- area of the next volume and the special edition of the pH Value issue in the course of the meeting. This special edition is based on the experiences of our „Community development without borders” Conference held in October.

Oldalak