Friss hírek

Hálózati vállalások 2010-2011

Köszönöm az elkészített tagszervezetei és egyéni vállalásokat, elfogadni a következő hálótati találkozón fogjuk!  Üdv: GPI
 
Kedves Hálózati Tagok!
A 2010-2011 évekre szóló tagszervezeti vállalásokat a Hálózati Találkozón elfogadott döntésünk alapján 2010. június 30-ig kell elkészíteni.
Csatoltan találjátok az egységes biankó Hálózati vállások adatlapot. Kérek Mindenkit, hogy ennek megfelelően és határidőre készítsétek el a tagszervezeti vállalásokat, és töltsétek fel ide.

Kuti Éva: Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra – CSR környezetben - könyvajánló

Sorozatszerkesztő: Harsányi László. Bp. 2010. Nonprofit Kutatócsoport.    /Nonprofit kutatások 15./
Ez a könyv, mely Harsányi László kezdeményezésére született, közel kétévi kutatómunka eredménye. A kutatás – többek között – az alábbi kérdésekre kereste a választ:
·         Milyen arányban, mekkora összegekkel, miért és hogyan támogatják a nagyvállalatok a kulturális eseményeket és szervezeteket?
·         Mennyire hatékony a művelődési intézmények adománygyűjtő tevékenysége?
·         Mi a mecenatúra helye a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában?

Somogy megyei civil szervezetek komplex fejlesztése

 
Pályázati Kiírás
 
Somogy megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére
 
A „Helyiérték” Gondolkodók s Alkotók Regionális Egyesülete – az Európai Unio Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében - pályázatot hirdet Somogy megyei formalizált civil szervezetek számára komplex szervezeti fejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.
 
I. A pályázat célja

Beregszászon járt a proHáló Nemzetközi munkacsoportja

2010. tavaszán folytatódott a proHáló Hálózat határon átnyúló kapcsolatainak építése. Felvidék és Erdély után ezúttal Kárpátaljára látogatott a hálózat nemzetközi munkacsoportja április 9-10-én.
A beregszászi találkozóra az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda szervezésében került sor.
A kétnapos találkozó első napján a proHáló Nemzetközi munkacsoportjának tagjai mutatták be a hálózat működését és tevékenységét:
- Bárdos Ferenc (Életfa Környezetvédő Szövetség – Eger) ismertette a hálózat felépítését, működési alapelveit és értékelési rendszerét;
- Hajnal Zsolt (Nevelők Háza Egyesület – Pécs) mutatta be a hálózati PR-t a proHálóban;
- Kovács György (Civil Szervezetek Regionális Szövetsége – Székesfehérvár) mutatta be a hálózat egy modellértékű kistérségi tevékenységét;

Szakmai eszmecsere a kistérségi közösségek együttműködéséről

 
Szakmai eszmecsere a kistérségi közösségek együttműködéséről
 
 
 
A program a „Tatabánya kistérség 10 települése civil szervezeti együttműködésének továbbfejlesztése„ című pályázat záró rendezvénye, amelyre sok szeretettel meghívjuk Önt.
 
A program ideje: 2010. május 26. 10 - 15 óráig
A program helyszíne: Tatabánya, Hotel Árpád különterme
 
Tervezett program:
 
10.00               Megnyitó
                        Moderátor: Urbán Zsuzsanna, a United Way - Vértes Vidéke Alapítvány ügyvezetője

Fókuszban a civil összefogás! - programzáró tanácskozás

Fókuszban a civil összefogás címmel 2010. május 26-án (szerda) 14 órától programzáró tanácskozást szervez a hajdúhadházi Fiksz Pont Egyesület.
Napirendek:
14.00. – 15.45 óráig
1.) Partnerség és együttműködés
Előadó: Groskáné Piránszki Irén a Kelet-magyarországi
Közösségszolgálat Alapítvány képviselője
2.) „Hadházi” Civil Kerekasztal tevékenysége a szervezetek szemszögéből
- Referátomok
-3.) A Hajdúhadházi Kistérségi Civil Háló program bemutatása, az együttműködés továbbfejlesztése
Előadó: Nánási Zsuzsanna programvezető
- Referátumok
4.) Vélemények, észrevételek, hozzászólások
Helyszín: Hajdúhadház, Városháza Nagytanács terme
4242. Hajdúhadház Bocskai tér 1. sz.

A Civil Díj Koppányi István emlékére 2010. évi díjazottja a Fehér Bot Alapítvány

A szervezet az Észak-alföldi régióban nyújt segítséget, támogatást a fogyatékkel élőknek. (www.feherbot.hu)
 
A Civil Díjat Koppányi István debreceni népművelő emlékére alapították barátai, és az óta sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez magánemberként, civil szervezetként.
A díjat évente az a civil szervezet nyerheti el, amelyik az adott évben a legtöbbet tette a helyi civil társadalom épüléséért.
 
Az ünnepségre április 30-án került sor az előző évi nyertes a Valcer Táncstúdió Egyesület szervezésében, élményszerű, meghitt igazi civil ünnep keretében.
A díj eddigi nyertesek:
 

Konferencia a civil érdekérvényesítésről

MEGHÍVÓ
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság „A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében” (NCA-CIV-09-E-0008) projekt keretében, a Cromo Alapítvánnyal együttműködésben, 2010. május 27-én zárókonferenciát tart.
A konferencia célja kutatási projektünk eredményeinek bemutatása. A konferencia keretében a kutatási folyamat során feltárt és hatékonyan működő érdekképviseleti és érdekérvényesítési új kezdeményezések bemutatására is lehetőséget biztosítunk.
A konferencia időpontja: 2010. május 27. 10:15-14:00 óra.
A konferencia helyszíne: Nyírségi Civilház – 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.

Nyíregyháziak Pécsett

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság munkatársai és önkéntesei 2010. április 15-17. között a „Civil közösségi tér működtetésének tanulmányozása Pécsett” projekt keretében szakmai tanulmányúton vettek részt, Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosában. A tanulmányutat a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatta.

Marketing munkacsoport találkozó - Pécs

2010. március 4-5-én Pécsett, a Civil Közösségek Házában tartotta találkozóját a marketing munkacsoport, amelyen elsősorban a hálózat hosszútávú marketingstratégiájának kidolgozásával foglalkoztunk, valamint összeállítottuk a Civil Műhely Kötetek 4. számának – Hálózati nonprofit marketing – tematikáját és a megvalósítás időbeni ütemezését. A találkozón a házigazda Nevelők Háza Egyesület munkatársain kívül az Életfa Környezetvédő Szövetség (Eger), Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Salgótarján), Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület (Veszprém) és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület (Zalaegerszeg) képviselői vettek részt.

Kárpátalján a proHáló

A proHáló hálózat nemzetközi munkacsoportja folytatta az elmúlt években elkezdett „Fókuszban a hálózatok” konferencia sorozatát. Korábban már Magyarország hat régiójában került sor tapasztalatcserékre a hálózatfejlesztési tapasztalatok továbbadása érdekében. A szomszédos országok nonprofit hálózataival 2009-ben kezdtük meg a tapasztalatcseréket, így jártunk Erdélyben, Szlovákiában, és 2010 áprilisában Kárpátalján – Beregszászon. Nem titkolt szándékunk, hogy a hálózatok szervezése és működtetése területén elért eredményeket megosszuk egymással, megismerjük a jó gyakorlatokat és hosszú távú együttműködést alakítsunk ki.
 
A 2010. április 9-10-én az Ukrán Magyar Területfejlesztési Iroda közreműködésével Beregszászon szerveztünk műhelymunkát, ahol a hálózati együttműködés iránt érdeklődő civil szervezetek képviselővel találkoztunk.

Nonprofit Címtár - 3. Civil Műhely kötet - AJÁNLÁS

„A szolidaritás a társadalmi élet alapfeltétele. Valóban, egy olyan társadalom, melynek tagjait nem kapcsolná egymáshoz valamilyen tartós és szilárd kötelék, egy halom laza porhoz hasonlítana, amelyet a legkisebb szél is szétszórna a négy égtáj felé.”
E. Durkheim

Kedves Olvasó!
Örömmel nyújtjuk át Önnek hálózatunk legújabb kiadványát.
A proHáló tagszervezetei a mindennapi munkájuk során arra törekszenek, hogy a nonproft szervezetek igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, illetve azt fejlesztő igényes szolgáltató programokat tervezzenek és valósítsanak meg.

Evaluation, monitoring and controling system of the proNet

Evaluation, monitoring and controling system of the proNet
Quantity and quality of resources invested in the realisation of common tasks furthermore knowledge, motivation, network activity and network projects of the member organisations are the cornerstones of the efficiency of proNet network.

Operational principles of the proNet work as a complex system which enables member organisations to understand what they should do and operate accordingly in order to realise all objectives recorded in the principles. Creating all the conditions of this process, the network aspires to evaluate activities and gives feedback. Hereby gives support, authority and opportunity necessary to efficient operation.

Zalai civil szervezetek tanulmányútja Pécsre

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület a zalaegerszegi kistérség területén működő civil szervezetek számára szakmai tanulmányutat szervezett Pécsre azzal a céllal, hogy az ottani helyi kezdeményezések, jó példák bemutatásával elősegítse, ösztönözze és hatékonnyá tegye a zalai szervezetek közötti együttműködést.
A 2010. március 10-12. között megvalósult pécsi látogatáson kitűnő szakmai rendezvényeken vettünk részt.
Az első nap megismerkedtünk a Nevelők Háza Egyesület munkájával. Vincze Csilla ügyvezető igazgató bemutatta az Egyesületet, a Ház történetét. Fűri Ildikó beszélt a programokról, pályázatokról. A szünet után Hajnal Zsolt ismertette a Baranyai Civil Korzó című folyóirat szerkesztési munkáit, szakmai programját.

Kirepültek a lányaink… El kell engedjük a kezüket.

Végéhez ért a Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítéséért című másfél éves alternatív munkaerő-piaci programunk. Mitől volt ez más, mint a többi szintén a foglalkoztatási szint emelését célul kitűző munkaerő-piaci program?
Mert a puszta munkalehetőségnél többet kínált a célcsoportot képező 25 hátrányos helyzetű hölgynek. Befogadó és elfogadó környezetet biztosítottunk számukra, hogy megkönnyítsük mind a foglalkoztatásba, mind pedig a társadalomba való visszailleszkedésüket.. Ezek ismeretében dolgoztuk ki azt a komplex szolgáltatás kínálatot, mellyel a projektmunkatársak igyekeztek felkészíteni a hölgyeket az álláskeresés nehézségeinek leküzdésére.

NCA információs nap Tatabányán

 
MEGHÍVÓ
 
 
NCA MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS MEGYEI INFORMÁCIÓS NAPRA
 
A Komárom-Esztergom megyei Civil Szolgáltató Központot működtető United Way-Vértes Vidéke Alapítvány partnereivel
 
2010. március 04-én (csütörtökön) 16 órától információs napot szervez Tatabányán, az Alapítvány új székhelyén (Tatabánya, Kodály tér 2/A – A Kodály Zoltán Általános Iskola és az Óvoda között, a Nevelési Tanácsadó mellett, a volt Waldorf Bölcsőde épületében)
 
 
 
 
PROGRAM
16 órától 16. 45- ig
 

Tatabányai Civil Fórum tréning

 
Kedves Barátaim! Kedves Fórum Tagok!  
 
„ Itt az új év, új jót hozzon!
Régi jótól meg ne fosszon!
De ha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!”
 
Mindenkinek nagyon Boldog Újévet kívánunk a Fórum új elnöksége nevében, bízva abban, hogy az idei év sok jót fog nekünk tartogatni és újult erővel tudunk nekiállni az előttünk álló feladatoknak.

Oldalak