Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger

Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger

Cím: 3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky u. 9.
Telefon: (0036-36)411-036
E-mail: eletfa@eck.hu
Képviselője: Bárdos Ferenc
Honlap: http://eletfa.org.hu/

A Heves megyében környezet- és természetvédelemmel foglalkozó magánszemélyek, egyesületek és csoportok és hozták létre 1989 novemberében. (Egri Városszépítő Egyesület, Heves Megyei Természetbarát Bizottság, Bálapátfalvai Környezetbarát Egyesület, Gyöngyöshalászi Környezetvédők Csoportja, Környezetvédelmi Társadalmi Bizottság, Eger- és Vidéke Horgász Egyesület, Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, Környezetvédelmi Munkabizottság, Egri Kertbarát Kör, Kékcinege Környezet- és Természetvédelmi Csoport stb.). A Szövetség célja, hogy átfogó keretet biztosítson a környezetvédelmi törek-véseknek, összefogást teremtve ösztönözzön arra, hogy a megalapozott felis-meréseket következetes cselekvés kövesse. Fő alapelve, hogy minden állam-polgárnak joga van az egészséges, biztonságos és esztétikus környezethez. Ennek az alapvető emberi jognak a védelmében együttműködik minden olyan szervezettel, amely hasonló célokat tűzött maga elé.

 

A Szervezet taglétszáma 2004 év végén 4286 fő, akik mintegy 45 helyi szervezetben segítették célkitűzések megvalósítását. Munkánkat helyi szervezeteink lakóhelyükön végzett tevékenységére alapoztuk és nélkülözhetetlen bázist jelentett tagjaink szakmai és képviseleti munkája, amelyet környezet és természetvédelmi programjaink érdekében a különböző helyi, vagy szak specifikus projektek és feladatok megvalósítása érdekében végeztek.

A Kis-tó projekt munkájába ötvennyolc szervezet és magánszemély kapcsolódott be és 45 tó védelméért lépett fel. Tanulmányköteteket adtunk ki és elkészítettük az országos kis-tó katasztert. A Zöld Telefon Szolgálat - célkitűzéseink szellemében - 2004-ben mintegy százhúsz esetben segítette elő a lakosság által jelzett környezet és természetvédelmi problémák megoldását. A szakszerű ügyintézést mintegy húsz szakember segítette. Szervezetünk Eger Város Önkormányzatával és az Esélyegyenlőségi Minisztériummal megkötött szerződés alapján 2004-ben is színvonalasan működtette az Egri Civil Házat, amely városi és megyei szintű feladatokat látott el. A program jól szolgálta a más szakterületen dolgozó, társadalmi szervezetekkel kialakuló kapcsolataink fejlődését, és az általuk működtetett szolgáltató irodák tevékenységét. (FOT, Szociális, Egészségügyi és Karitatív Szolgáltató Iroda). Továbbfejlesztettük az Egri Civil Kapu portált, helyet és teret adva több jelentős kezdeményezésnek (PROHÁLÓ, NOÉ). Elkészítettük az országos civil adatbázis megvalósíthatósági tanulmányát. A CIVILTÁRS Trust Programirodával együttműködve konferenciát tartottunk a civil szervezetek vonatkozó jogszabály módosítási és alkotási igények felmérése érdekében. Befejeztük a KÖRE programot, de továbbiakban is elő kívánjuk segíteni az országos civil együttműködési rendszer kialakulását ezért előkészítettük a KÖRTE programot, amely fő célkitűzése a különböző településeken dolgozó civil fórumok közötti információs kapcsolat kialakítása. A szemléletformálási nevelési programot a különböző korosztályok körében megvalósított rétegsajátosságokra épülő projektek alkották. Az összetett program a Zöldszíves Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget foglalja magában. Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk. (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Zöld Mikulás).

Az információtovábbításban meghatározott szerepet játszottak kiad-ványaink. Megjelentettük a Zöld Hangok kiadványt, és folyamatosan elkészült a Civil Hírlevél. Sor került az „Első Lépések" könyv kiadására is amely a civil szervezetek együttműködése érdekében végzett munkánkat mutatja be. Több hazai és nemzetközi szervezettel élő kapcsolatot tartunk (pl.: proHáló, MOTT Alapítvány, MTVSZ, Ökotárs Alapítvány, EMLA, stb.). Rendszeresen részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos Egyeztető Fórumán. Ügyvezetőnk részt vesz a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának munkájában. Tagcsoportjaink és tagjaink részére folyamatos kommunikációs szolgáltatást biztosítunk. Tovább működtettük a www. eck. hu és a www. hermesz. hu portált, amelyet folyamatosan ellátunk hírekkel. Jelenleg az iroda hat munkatársat foglalkoztat. A könyvelést és a webmesteri feladatokat vállalkozók látják el (Gratis 2000. Kft, és a Táltos informatika).

{mosimage}